Sportwerkgever

Meerjarenafspraken

Dit E-zine staat in het teken van het meerjarenbeleidsplan. We laten behaalde resultaten zien en blikken vooruit. Lees wat ons meerjarenbeleidsplan oplevert.

Bijeenkomst Prestatiegericht belonen

Sinds 2016 biedt de CAO Sport de mogelijkheid om prestatiegericht belonen in te voeren.

WOS jaarverslag 2016

Expertise, meer energie, meer verbinding samen optrekken levert de meeste winst op voor de sector en dat is de breed gedragen overtuiging van partnership.

WOS bijeenkomstenagenda

Op deze pagina vindt u de data van vergaderingen en bijeenkomsten voor het WOS- bestuur, het WOS-bureau en haar leden.