Sportwerkgever

Werkwijzer Poortwachter UWV

Werkwijzer Poortwachter UWV

De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

ARNHEM - 7 april 2017

In de Werkwijzer vindt u uitgebreid antwoord op de volgende vragen: Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer? Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn? Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

Bekijk de Werkwijzer Poortwachter bij UWV.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven