Sportwerkgever

WOS stelt Ary Hordijk aan als waarnemend directeur

WOS stelt Ary Hordijk aan als waarnemend directeur

Het bestuur van Werkgevers in de Sport (WOS) heeft Ary Hordijk met ingang van 1 juli benoemd tot waarnemend directeur. Met Hordijk haalt de WOS een ervaren leidinggevende én een vertrouwd gezicht binnen. Hordijk is aangesteld tot 1 oktober en zal de rol en positie van de WOS tegen het licht houden, om zo het juiste profiel voor de nieuwe directeur te kunnen opstellen.

ARNHEM - 12 juli 2017

Ary Hordijk is een bekend gezicht voor de WOS en de sport. “Als ex-bestuurslid van de WOS en in mijn functie van programmamanager veilig sportklimaat bij NOC*NSF ben ik nauw betrokken bij de WOS. Ik vind het een hele mooie uitdaging en opdracht om de WOS te begeleiden naar een nieuwe periode met een nieuwe directeur. En dat in een tijd van veel uitdagingen en kansen in het snel veranderend landschap van sport en bewegen, met de WOS als een van de spelers op de toppen van de golf.”

Bestuursvoorzitter Jan Boeve is blij met het aantreden van Hordijk als waarnemend directeur van de WOS: “Hordijk is een echte ‘verbinder’ van mensen en inhoud. Daarnaast heeft hij een sterk ontwikkeld omgevingsbewustzijn en weet effectief om te gaan met een veelheid van ongelijksoortige belangen.”

Ary Hordijk volgt Lobke Mentrop op die eind juni de WOS in goed overleg met het bestuur verliet.

Persbericht: Lobke Mentrop vertrekt bij de WOS

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven