Sportwerkgever

Present en fiscaal loon

Gezond Ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen. Het is een investering die altijd winst oplevert. Gezonde medewerkers zijn meer betrokken, flexibeler en creatiever. Dat levert minder verzuim op. De WOS heeft voor al haar leden het product Present afgesloten bij Zilveren Kruis. Voor het gebruik van Present is het niet relevant bij welke zorgverzekeraar uw mensen verzekerd zijn. Daarom stellen we u graag voor aan Present.

Als u bent aangesloten bij een arbodienst, heeft u wettelijk gezien alles geregeld. Het voorkomen van verzuim is daarmee echter nog niet geregeld. De arbodienst komt vaak pas kijken als gezondheidsproblemen al zijn ontstaan. Incidentele preventieve maatregelen hebben wel effect, maar gezondheidsmanagement maakt echt het verschil. Present laat u de stap zetten van preventie naar gestructureerd gezondheidsmanagement. Zo kunt u verzuim verder voorkomen en verkorten. En dat tegen minimale kosten.

De aanpak van Present
Present biedt een gestructureerde, proactieve aanpak van (dreigend) verzuim. Als uw mensen toch verzuimen, helpt Present hen om snel weer aan het werk te gaan. U krijgt toegang tot een compleet assortiment zorgoplossingen: van preventie tot re-integratie. Stuk voor stuk passen ze in een doordacht cyclisch proces, waarmee u in praktische stappen verbeteringen doorvoert. Met deze aanpak boekt u snel succes, terwijl u de maatregelen steeds verder afstemt op uw eigen situatie.

De Werkgeversdesk
De medewerkers van de Werkgeversdesk Arbeidsgerelateerde zorg geven advies over preventie, verzuim en re-integratie. Rechts onderin kunt u uw vraag via de helpdeskbutton aan de werkgeversdesk stellen. Dankzij goede afspraken met alle zorgverleners kan de werkgeversdesk u snel de beste zorgoplossingen leveren. Dat neemt u veel van het geregel uit handen en zorgt dat u precies weet waar voor u de financiële voordelen te vinden zijn.

Wat kunt u van Present verwachten?
Gezondheidsmanagement gaat iedereen aan. Ook organisaties met beperkte middelen kunnen beschikken over alle expertise van de Werkgeversdesk Arbeidsgerelateerde zorg om gezondheidsmanagement met succes in te vullen.

Present Informatiebrochure
PDF Present polisvoorwaarden 2016
Offerte aanvraagformulier Present (WOS-leden)
Declaratieformulier Present (WOS-leden)
Wijzigingen Present in 2017

Concrete oplossingen voor werkgevers om in te zetten via Present
Wilt u weten welke thema's Present bevat en welke oplossingen u kunt aanbieden om uw werknemers duurzaam inzetbaar te houden? U vindt het op de site van Zilveren Kruis/ Present.

U vindt er oplossingen rondom:
  • Mentaal sterk werken
  • Fitte medewerkers
  • Een gezonde werkplek
  • Verzuimpreventie en re-integratie
Wijzigingen Present in 2017
Uw medewerker dient akkoord te geven voor het verwerken en delen van gegevens Medewerkers die gebruik maken van Present dienen vanaf 2017 akkoord te geven voor het delen van hun gegevens met derden. Het is daarom noodzakelijk dat u dit met uw medewerker bespreekt en dit vastlegt op het Present-aanvraagformulier. Zonder deze vastlegging kan Zilveren Kruis de aanvraag niet in behandeling nemen. In de folder leest u meer over de bescherming van informatie van uw medewerker.

De belangrijkste wijzigingen van Present in 2017
Om Present nog beter aan te laten sluiten op de wensen van de klanten wordt per 2017 een aantal gezondheidsoplossingen toegevoegd. Ook komt een aantal gezondheidsoplossingen te vervallen, omdat deze niet meer werden gebruikt. Alle diensten en zorgoplossingen van Present vindt u op zk.nl/present.

De btw-compensatieregeling vervalt per 2017

Met ingang van 1 januari 2016 belasten wij de btw van de gezondheidsoplossingen volledig aan u door. In 2016 compenseerden wij deze btw voor u. Per 1 januari 2017 vervalt deze regeling en ziet u de volledige btw terug op uw ‘afrekening eigen bijdrage’.

Helpende hand
Op zk.nl/present vindt u antwoord op veel gestelde vragen. Wilt u liever persoonlijk contact? De Werkgeversdesk staat u graag bij met raad en daad. U bereikt de werkgeversdesk op 038 456 69 87 of via werkgeversdesk@zilverenkruis.nl.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via de button rechtsonder!