Sportwerkgever

Bepaal arbeidsrelatie

Door invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) moeten sportorganisatie en hun medewerkers zich gezamenlijk een juist en volledig beeld vormen over de wijze waarop hun samenwerking zal plaatsvinden en welke samenwerkingsovereenkomst daar het beste bij past.

De WOS heeft bij wijze van hulpmiddel voor gedachtebepaling een stroomschema ‘bepaal arbeidsrelatie’ opgesteld. Aan de hand van dit stroomschema kunt u bepalen welke samenwerkingsovereenkomst voor u het meest geschikt lijkt. Het stroomschema biedt een aanknopingspunt voor een samenwerking die u rechtstreeks met een medewerker aangaat. Dit kan een vrijwilliger, werknemer of opdrachtnemer (bijvoorbeeld een zzp’er) zijn.

Geen zekerheid vooraf
Indien u het stroomschema doorloopt en bij de beantwoording van de vragen alle relevante feiten en omstandigheden in overweging neemt, biedt het stroomschema een indicatie van de best passende samenwerkingsovereenkomst. Twijfelt u aan de uitkomst? Legt u de samenwerking dan vooraf ter boordeling voor aan de Belastingdienst. De uitkomst van het stroomschema is hooguit indicatief en voor de Belastingdienst niet bindend!

Verder lezen
Lees ook de artikelen die in Sport Bestuur en Management zijn gepubliceerd: Hebt u nog vragen of tips voor verbetering? Neem dan contact op met de Helpdesk via de button rechtsonder.