Sportwerkgever

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Dankzij de harmonisatie van de instrumenten binnen de Participatiewet kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2016 gemakkelijker voldoen aan de banenafspraak. De wet voorziet in een uniforme no-riskpolis via het UWV voor de gehele doelgroep van de banenafspraak en voor mensen in een dienstbetrekking beschut werk op grond van de Participatiewet. Daarnaast komt er een gelijke mobiliteitsbonus (premiekorting) van 2.000 euro per jaar (maximaal drie jaar) voor de gehele doelgroep banenafspraak. Werkgevers komen in aanmerking voor de no-riskpolis en de premiekorting als zij deze mensen in dienst nemen. De wijzigingen gelden in beginsel voor de periode 2016 tot en met 2020.

Ervaringen van andere sportwerkgevers
Sportwerkgevers gingen eind 2015 met elkaar in gesprek rondom de participatiewet. Medewerkers van diverse sportbonden kwamen bijeen om te spreken over de manier waarop de sportsector met werkervaringsplaatsen invulling kan geven aan de participatiewet. Deze wet, die per 1 januari 2015 in werking trad, moet zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. Enkele sportbonden hebben al invulling gegeven aan de Participatiewet en delen hun ervaringen. Lees het volledige artikel: Begeleiding essentieel bij invullen van participatiewet.

Lees meerHebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk via de button rechtsonder!