Sportwerkgever

Zelfstandigenwijzer

Onder de Zelfstandigenwijzer vindt u informatie over hoe u als sportorganisatie de samenwerking met de zelfstandigen op een goede manier regelt. U kunt algemene informatie lezen in de rubrieken ‘waar op te letten’ en ‘zzp-wijzer’. Verder vindt u op deze pagina modelovereenkomsten van opdracht met en zonder verklaring arbeidsrelatie (VAR).

Bepaal arbeidsrelatie

Een sportorganisatie die met een arbeidskracht een overeenkomst sluit die strekt tot het verrichten van activiteiten en/of werkzaamheden, kan deze overeenkomst op verschillende wijzen inrichten. Elke wijze kent verschillende gevolgen op het terrein van de inhoudingsplicht voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen.

FAQ Wet dba

Per 1 mei 2016 is de manier waarop u zzp’ers en andere opdrachtnemers in uw organisatie kunt inzetten veranderd. Er geldt een overgangsperiode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 die u kunt gebruiken om de nieuwe handelwijze in te voeren.

Modelovereenkomst (Wet dba)

Per 1 mei 2016 is de Wet dba in werking getreden. Als gevolg hiervan kunt u geen gebruik meer maken van de VAR. In afwachting van een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst kunt u bijgevoegde overeenkomst gebruiken.

Wet DBA

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) vervangt sinds 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Door de Wet DBA moet u voortaan vooraf - samen met uw opdrachtnemer - beoordelen of de samenwerking niet is te beschouwen als een arbeidsovereenkomst (gezag, arbeid, loon).