Sportwerkgever

Functioneringsgesprekken

Het voortgangs-/functioneringsgesprek kent de volgende onderdelen en vindt halverwege het jaar plaats of zonodig eerder:

  • afspraken
    In het Voortgangsgesprek wordt de voortgang en stand van zaken besproken van de gemaakte afspraken (werkafspraken, ontwikkelafspraken en overige afspraken).
  • eventuele bijstelling
    Het is mogelijk dat er redenen of omstandigheden zijn om tot bijstelling van afspraken te komen. Deze kunnen dan hier worden besproken en vastgelegd.
  • vastlegging
    Vastgesteld is dat de voorbereiding en het vastleggen van het voortgangsgesprek eveneens door de medewerker geschiedt. In die gevallen waar dat niet wenselijk is, vindt nader overleg plaats tussen leidinggevende en medewerker.


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk via de button rechtsonder!