Sportwerkgever

Arbeid en zorg in de praktijk

Arbeid en zorg in de praktijk

Steeds meer werkenden combineren werk met zorgtaken als ouder of mantelzorger. Dit heeft deels te maken met demografische ontwikkelingen, maar ook met een terugtredende overheid waardoor er meer zorgtaken bij naasten worden gelegd. Werkgeversvereniging AWVN wil met behulp van een enquête inzicht krijgen in de ervaringen van werkgevers.

ARNHEM - 27 juni 2016

De vraag is wat het combineren van werk met zorgtaken voor effecten heeft op werknemers, bedrijfsprocessen en op de afstemming arbeid en zorg in de praktijk. Ook sportorganisaties en werknemers vragen in toenemende mate aandacht voor de combinatie van arbeid en zorg. Voldoende mogelijkheden voor zorgverlof zijn belangrijk. Werknemers hebben in bepaalde omstandigheden een wettelijk recht om verlof op te nemen, dat is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Enquête
Met een enquête wil werkgeversvereniging AWVN inzicht krijgen in de ervaringen die werkgevers hebben met (een toename van) zorgtaken van hun medewerkers in algemene zin. Meer specifiek wordt er gevraagd naar de combineerbaarheid van deze zorgtaken met het werk en het effect van de zorgtaken op de inzetbaarheid van medewerkers. Vanzelfsprekend gaat AWVN discreet om met uw gegevens.

Neem via deze link deel aan de enquête.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven