Sportwerkgever

Calamiteitenregeling alsnog aangepast

Calamiteitenregeling alsnog aangepast

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Asscher van SZW aangegeven de calamiteitenregeling alsnog te zullen aanpassen. ​De minister komt hiermee tegemoet aan de wens van een aantal branches en sectoren, die nadrukkelijk hebben gevraagd om bij cao meer maatwerk te kunnen toepassen.

ARNHEM - 28 juni 2016

Op dit moment bestaan er nog twee regelingen waarbij in geval van buitengewone niet-economische omstandigheden een WW-uitkering kan worden verstrekt terwijl de arbeidsovereenkomst doorloopt. Dit zijn de regeling voor onwerkbaar weer en die voor werktijdverkorting (wtv). Omdat de overheid het onwenselijk vindt dat deze regelingen, ieder met hun eigen voorwaarden, naast elkaar blijven bestaan, is in de Wet vereenvoudiging regelingen UWV opgenomen dat beide regelingen worden samengevoegd tot één regeling: de calamiteitenregeling.

Twee aanpassingen in calamiteitenregeling
De Wet vereenvoudiging regelingen UWV is al op 1 januari 2013(!) in werking is getreden - op de calamiteitenregeling na. Belangrijkste reden daarvoor is dat een aantal branches vanaf begin af aan heeft aangegeven de calamiteitenregeling niet werkbaar te vinden; deze is dan ook steeds uitgesteld. De minister wil nu de regeling op twee belangrijke punten aanpassen.
  • In de eerste plaats wordt de mogelijkheid van maatwerk gecreëerd met betrekking tot de eigenrisicoperiode. Uitgangspunt blijft een eigenrisicoperiode van twee weken. Maar in de cao kan een andere periode worden afgesproken voor het niet kunnen werken als gevolg van winterse omstandigheden. De eigenrisicoperiode kan desgewenst zelfs op nul dagen worden gesteld. De minister kan dergelijke bepalingen algemeen verbindend verklaren.
  • Ten tweede wordt - om in aanmerking te komen voor de regeling - de norm dat tenminste 20 procent van de arbeidscapaciteit niet kan worden benut verlaagd tot 10 procent. De huidige wtv-regeling kent nu een norm van 20 procent. De huidige onwerkbaar weerregeling kent nu zo’n norm niet. Door voor beide regelingen een norm van 10 procent in te voeren, worden deze regelingen geharmoniseerd. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met het commentaar uit een aantal branches en sectoren dat onwerkbaar weer soms regionaal bepaald kan zijn en dat het voor bedrijven daarom niet evident is dat de 20 procent-norm gehaald wordt.
Op andere punten (wel of niet moeten voldoen aan de referte-eis, en wel of niet doorwerking op de WW-duur) wil de minister de voorgestelde harmonisatie ongewijzigd door voeren.

Beoogde ingangsdatum
Het UWV wordt om advies gevraagd over de uitvoerbaarheid van de nieuwe regeling. Nog niet helder is of de beoogde ingangsdatum van 1 oktober 2016 haalbaar is.

Bron: AWVN

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven