Sportwerkgever

Vooralsnog minder werk voor zzp’er onder Wet DBA

Vooralsnog minder werk voor zzp’er onder Wet DBA

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is nu twee maanden van kracht. Volgens een eerste scan van uitzendorganisatie Randstad blijkt dat opdrachtgevers zeer afwachtend zijn om volgens de nieuwe wet zzp’ers in te huren. Vooralsnog zorgt dat voor minder werk. Daarnaast blijkt dat de gemiddelde zzp’er die nu volgens de VAR werkt niet DBA-proof is. De echte uitwerking van de wet zal volgens Randstad pas komend half jaar duidelijker worden.

ARNHEM - 7 juli 2016

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 1 mei 2016 is deze onder de Wet DBA vervangen door de modelovereenkomst. Ook voor de sport worden dergelijke modelovereenkomsten ontwikkeld. Uit eerder onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Randstad bleek dat zzp’ers sceptisch waren over de invoering van de wet. Van hen vreesde 88 procent minder werk te krijgen. Bijna een kwart van de werkgevers verwachtte minder zzp’ers in te huren.

Ondernemerschap bij zzp’er

Het schort volgens Randstad bij veel zzp’ers aan ondernemerschap. Zo hebben ze hun administratie niet op orde en zijn ze bijvoorbeeld niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vooral bij lager opgeleide zelfstandigen is dat het geval. Opdrachtgevers bemoeien zich steeds meer met de vraag of de zzp’er wel een echte ondernemer is, aldus Randstad. Volgens Arco Elsman, zzp-programmadirecteur van Randstad Groep Nederland, deden opdrachtgevers dat voorheen niet omdat die verantwoordelijkheid bij de zzp’er zelf lag. “Opdrachtgevers willen zeker weten dat de administratie op orde is omdat het ze veel geld kost als op een later moment blijkt dat dit niet zo is.”

Niet DBA-proof

De dossierscans die Randstad uitvoerde, lieten zien dat 90 procent van de zzp’ers die volgens de VAR werken voorlopig niet aan het werk konden blijven onder de nieuwe wet. De scan heeft als doel te toetsen of zzp’ers volgens de nieuwe Wet DBA nog steeds voor een bedrijf werkzaam kunnen blijven. Dit is dus niet altijd het geval. Zo geven zzp’ers soms geen juiste opdrachtomschrijving of werken ze al te lang voor eenzelfde opdrachtgever.

Minder zzp’ers

Concluderend denkt Arco Elsman dat er minder zzp’ers over zullen blijven dan voor de Wet DBA. “De toetsingscriteria zijn strenger geworden en een deel zal daar niet aan kunnen voldoen. Ook heerst er nog een hoop onzekerheid waardoor bedrijven afwachtend zijn of de keuze maken om geen zzp’ers in te huren.”

Bron: Randstad

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven