Sportwerkgever

Meer ruimte voor tijdelijke contracten in CAO Sportverenigingen

Meer ruimte voor tijdelijke contracten in CAO Sportverenigingen

Minister Asscher en de vakbonden komen sportverenigingen tegemoet zodat ze hun trainers of spelers niet hoeven te ontslaan door de nieuwe arbeidswet. Een wijziging in de Wet werk en zekerheid zorgt ervoor dat de sportclubs meer ruimte krijgen voor tijdelijke contracten.

ARNHEM - 8 juli 2016

Sinds 1 juli 2015 is door de Wet werk en zekerheid (Wwz) het aantal tijdelijke contracten dat werkgevers mogen aanbieden aan hun werknemers (de ketenbepaling) beperkt. Het is positief dat werknemers eerder in aanmerking komen voor een vast contract. Een deel van de werkgevers en werknemers in de sport ervaart dit echter als een knelpunt. Meer dan de helft van de werknemers bij sportclubs ziet hun werk als bijbaan en vindt daarom een vast dienstverband niet gewenst. Binnenkort kunnen sportverenigingen zich aansluiten bij een nieuwe werkgeversorganisatie waardoor de CAO Sportverenigingen van toepassing is. Die cao biedt de ruimte om maximaal zes tijdelijke arbeidscontracten in vier jaar tijd af te sluiten.

CAO Sportverenigingen
Tot 1 juli 2015 mochten werkgevers drie keer in drie jaar tijd een tijdelijk contract aanbieden aan hun medewerkers. Daarna moest er een periode van meer dan drie maanden tussen zitten om een nieuwe keten te starten. Veel sportclubs gebruiken de zomerstop om die periode op te vangen. In de Wwz is het aantal tijdelijke contracten beperkt tot drie contracten in twee jaar tijd. De periode er tussen is verlengd naar zes maanden. In de huidige CAO Sportverenigingen is een uitzondering opgenomen waardoor zes contracten in vier jaar kunnen worden overeengekomen zonder dat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

Mooie oplossing
“Het is goed dat de sportsector gezamenlijk tot een pragmatische oplossing is gekomen. Het overleg met het ministerie van SZW, NOC*NSF, FNV Sport & Bewegen mede namens CNV en De Unie, en Sportservice Nederland heeft geleid tot helderheid over de manier waarop sportverenigingen daar waar nodig de gewenste en noodzakelijke flexibiliteit in de arbeidsrelatie kunnen realiseren”, aldus Lobke Mentrop (directeur WOS).

Factsheet en advies
De verwachting is dat de nieuwe werkgeversorganisatie vanaf 1 januari 2017 operationeel is. In de tussentijd kunnen sportverenigingen via een zogenoemd incorporatiebeding de CAO sportverenigingen - of een andere voor de sector toepasselijke cao - van toepassing verklaren op de individuele arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan. Daarmee kan een sportvereniging een uitzondering maken op de ketenbepaling. Laat u hierover vooraf wel goed adviseren. Wij kijken graag samen met u mee om u te adviseren over de best passende oplossing. Meer informatie over de Wwz en de amateursport is te vinden in een factsheet dat is opgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hebt u nog vragen? U kunt uw vraag stellen aan info@sportwerkgever.nl of neem telefonisch contact op met het WOS-bureau of ow accountmanager via: 026 483 44 50.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven