Sportwerkgever

Tussentijdse evaluatie Wwz: "ontslagrecht eerlijker"

Tussentijdse evaluatie Wwz: "ontslagrecht eerlijker"

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt na een tussentijdse evaluatie van de Wet werk en zekerheid (Wwz) dat de nieuwe ontslagregels hun werk doen. Uit onderzoek blijkt dat rechters minder vaak toestemming geven om werknemers te ontslaan. Werkgevers blijken dan ook vaker te schikken. In 2018 wordt de Wwz grondig geëvalueerd.

ARNHEM - 11 juli 2016

Sinds de invoering van de Wwz komen er minder zaken voor de rechter. Als werkgever en werknemer uit elkaar moeten gaan, lossen ze het vaker samen op. De zaken die overblijven en voor de rechter komen zijn vaak de twijfelgevallen. De rechter kijkt daarbij kritisch of er wel een goede reden is voor ontslag. Volgens Asscher is dat een positieve zaak.

Ontslag door de rechter vaker afgewezen
Advocaten zijn het niet altijd met hem eens: zij zien dat waar voorheen nog bij één op de tien zaken een verzoek om ontslag werd afgewezen, dat nu in vier op de tien zaken het geval is. Zij baseren zich op onderzoek van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) die de rechterlijke uitspraken van het afgelopen half jaar analyseerden. Volgens de juristen is het voor werkgevers moeilijker geworden een ontslagaanvraag goed te onderbouwen. Zij mogen een ontslagaanvraag nog maar op één grond indienen, waar voor de Wwz nog een optelsom van verschillende gronden voor ontslag kon worden gemaakt.

Eerlijker systeem
Minister Asscher is van mening dat het huidige ontslagrecht eerlijker is. Waar vroeger de een na ontslag de deur uit ging met een enorme zak geld, werd de ander ontslagen zonder enige vergoeding. “Nu is dat gelijkgetrokken, de willekeur is er uit”, aldus Asscher. “Een tweede belangrijke verandering is dat je altijd netjes moet uitleggen waarom je iemand wilt ontslaan, want werknemers hebben in Nederland rechten.” De minister ziet ook dat er weer vaker vaste contracten met werknemers worden gesloten, maar het is nog te vroeg om te zeggen of dat door de wet komt.

Evaluatie in 2018
In 2018 wordt de Wwz grondig geëvalueerd. Wel wil Asscher nu kijken of de ontslagprocedures bij het UWV minder tijd vergen dan voorheen. Ook wil hij overleggen met de Raad voor de Rechtspraak over het feit dat rechters ontslagverzoeken soms afwijzen omdat ze de vergoeding te laag vinden.

Lees ook: Tweede voortgangsbrief Wwz

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven