Sportwerkgever

Effect beoordeling op salaris per 1 januari 2017

Effect beoordeling op salaris per 1 januari 2017

De laatste twee maanden van het jaar vinden de beoordelingsgesprekken met de medewerkers plaats en worden eventuele salarisverhogingen per 1 januari 2017 besproken. Nu zijn er in de CAO Sport 2016-2018 nieuwe afspraken gemaakt over de beloning. Wat betekent dit voor de inschaling van medewerkers per 1 januari 2017?

ARNHEM - 8 december 2016

Vanaf 1 januari 2016 bevatten de salarisschalen van de CAO Sport alleen een aanvangs- en eindsalaris. De periodieken zijn komen te vervallen en de CAO faciliteert meerdere systematieken om het salaris per januari 2017 en daarna te bepalen. Daarnaast is in de CAO Sport een jaarlijkse indexering van 1,15 procent afgesproken. Deze indexering is in de salaristabel op sportwerkgever.nl al verwerkt.

Uitwerking
Bekijk de verschillende systematieken met uitwerking. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de jaarlijkse indexering en de (mogelijke) salarisverhoging op basis van het functioneren van de medewerker. Dit is anders dan voorgaande jaren waar de jaarlijkse indexering in de vaste periodiek werd verwerkt.

Kansen en successen voor 2018
Denkt u samen met uw medewerker ook al na op welke wijze hij/zij bij kan dragen aan de organisatiedoelen voor 2018? Wijs uw medewerkers op het E-portal Ontwikkel jezelf! om te bepalen welke competenties en krachten hij/zij kan inzetten en kan doorontwikkelen om zichzelf én de organisatie sterker te maken. Het E-portal speelt in op het op peil houden van de inzetbaarheid van medewerkers in de sport om mee te bewegen in een veranderende omgeving. Medewerkers krijgen inzicht in hun kwaliteiten, eventuele ontwikkelingsbehoeften en loopbaanwensen. Voor meer informatie verwijzen wij naar werkenindesport.nl.

Meer weten?
Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager of met het WOS-bureau: info@sportwerkgever.nl.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven