Sportwerkgever

WOS geeft vervolg aan vernieuwde meerjarenafspraken

WOS geeft vervolg aan vernieuwde meerjarenafspraken

Na het sociaal contract 2012-2015 hebben sociale partners in de sport ervoor gekozen niet alleen de inhoud van de afspraken te vernieuwen, maar ook het proces en de vorm aan te passen. Deze afspraken vormen voor de Werkgevers in de Sport (WOS) de basis voor het jaarplan dat tijdens de Algemene Ledenvergadering, eind november, werd gepresenteerd.

ARNHEM - 9 december 2016

De Algemene Ledenvergadering stond vooral in het teken van het vaststellen van Jaarplan 2017 inclusief de bijbehorende begroting. Voor een belangrijk deel bevat het jaarplan thema’s die gekoppeld zijn aan het cao-meerjarenbeleidsplan dat gemaakt is met de werknemersorganisaties. In de afgelopen jaren zijn rond Presteren & ontwikkelen, Duurzame inzetbaarheid, Loopbaan & ontwikkelen, Vitaliteit & Slimmer werken, Fiscaliteit en Pensioen al mooie resultaten geboekt. De WOS heeft dan ook de ambitie om dit beleid met de werknemersorganisaties door te zetten.

Co-creatie
De WOS wil graag dat het nieuwe cao-beleid goed wordt geïmplementeerd. Vandaar dat de WOS haar leden het komende jaar gaat motiveren en ondersteunen bij de implementatie daarvan. De WOS hoopt daarmee een beweging op gang te brengen zodat leden de cao beter kunnen volgen en ten volle benutten. Tegelijkertijd is in de ogen van de WOS de modernisering en vernieuwing van het arbeidsvoorwaardelijk beleid en de CAO Sport nog niet ten einde. In co-creatie met zoveel mogelijk partijen wordt gewerkt aan deze vernieuwing en de WOS onderkent dat een goede dialoog met de medewerkers in de sport daarbij onmisbaar is.

Medezeggenschap
Om die goede dialoog op gang te brengen is de ‘ouderwetse’ manier waarop op dit moment de medezeggenschap is geregeld niet helemaal voldoende. Zo hebben ondernemingsraden steeds meer moeite om leden voor de raad te vinden en is de participatiegraad van vakbonden in de organisatie soms ook aan de lage kant. Het zoeken naar nieuwe manieren om de medezeggenschap te organiseren binnen organisaties lijkt dan ook wenselijk en op zijn minst de moeite waard.

Inspiratiesessie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd daarop alvast een voorschot genomen met een inspiratiesessie. Bob Vermaak van het bedrijf e-Democracy, dat werkt aan het vernieuwen van medezeggenschap en wordt ingehuurd om de participatie binnen organisaties te verbeteren, gaf een prikkelende presentatie. Hij toonde een aantal verrassende uitkomsten van door hen uitgevoerd onderzoek naar de voorwaarden om de ondernemingsraad toekomstproof te maken.

Om over na te denken
Door zijn onderzoeken staat voor Bob Vermaak in ieder geval vast dat: óf door mogelijkheden om medewerkers direct te betrekken bij besluiten (bijvoorbeeld door middel van platforms) wordt de OR overbodig óf de OR gaat meehelpen participatie in organisaties te versterken en ontwikkelt zichzelf richting een orgaan waarbij het weer een eer is om er lid van te zijn. Voor hem is er geen tussenweg. Op zijn minst iets om over na te denken.

E-zine
Over de uitkomsten van zijn onderzoeken en de presentatie van Bob lees u meer in ons nieuwe E-zine.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven