Sportwerkgever

Uitbreiding kraamverlof op 1 januari 2019

Uitbreiding kraamverlof op 1 januari 2019

Minister Asscher heeft eind november het voorstel tot uitbreiding van het (betaald) kraamverlof naar de Tweede Kamer gezonden.

ARNHEM - 19 december 2016

Het wetsvoorstel moet er voor zorgen dat vijf dagen kraamverlof voor partners het uitgangspunt wordt en er geen financiële belemmeringen zijn om dit verlof op te nemen.

Verlofrechten
Na invoering van het wetsvoorstel heeft de partner rond de geboorte dan de volgende verlofrechten:
  • recht op calamiteitenverlof (met behoud van loon) op de dag(en) van de bevalling
  • recht op kraamverlof voor een periode van vijf dagen. Hiervan zijn de eerste twee dagen met behoud van loon (en worden dus door de werkgever betaald). Voor de overige drie dagen ontvangt de werknemer een uitkering ter hoogte van 100 procent van het dagloon van het UWV. Deze uitkering wordt via de werkgever aangevraagd bij het UWV.
Daarnaast heeft de partner nog een onvoorwaardelijk recht op ouderschapsverlof gedurende drie dagen dat kan worden opgenomen binnen vier weken na de dag van geboorte. Dit verlof is onbetaald, tenzij de cao of arbeidsovereenkomst in betaling voorziet.

De regering is van mening dat uitbreiding van het kraamverlof de partners een betere basis biedt om te wennen aan de aanwezigheid van het kind, de nieuwe gezinssamenstelling en de zorgtaken die daarbij horen.

Uitbreiding per 1 januari 2019
De uitbreiding van het kraamverlof gaat in per 1 januari 2019. Deze datum heeft te maken met de vereiste aanpassing van de automatiseringssystemen bij het UWV.

Bron: AWVN, Marco Veenstra

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven