Sportwerkgever

Maximum transitievergoeding 2017

Maximum transitievergoeding 2017

Het maximum voor de transitievergoeding wordt elk jaar geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2017 is de maximale vergoeding 77.000 euro.

ARNHEM - 22 december 2016

Het maximum voor de transitievergoeding (75.000 euro bij inwerkingtreding van de Wwz en 76.000 euro in 2016) wordt jaarlijks geïndexeerd conform de ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-Economische Verkenningen (MEV), afgerond op het naaste veelvoud van 1.000 euro.

Nieuwe maximum
De ontwikkeling van de contractlonen is in de MEV geraamd op 1,6 procent. Daarom wordt met ingang van 1 januari 2017 het maximum voor de transitievergoeding gewijzigd in 77.000 euro. Als het jaarsalaris hoger is dan 77.000 euro is het maximum een jaarsalaris. Het nieuwe maximum geldt voor iedere arbeidsovereenkomst waarvan de einddatum 1 januari 2017 of later is, en waarvoor bij beëindiging een transitievergoeding verschuldigd is.

De transitievergoeding
De transitievergoeding moet worden betaald aan elke werknemer die na minimaal twee jaar dienstverband op initiatief van de werkgever uit dienst gaat of op eigen initiatief uit dienst gaat vanwege een ernstig handelen of nalaten van de werkgever. Bij ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werknemer en als het gaat om een werknemer jonger dan achttien jaar die minder dan twaalf uur per week gemiddeld heeft gewerkt, hoeft geen transitievergoeding te worden betaald. De transitievergoeding wordt als volgt berekend: voor de eerste tien jaar van een dienstverband ontvangt de werknemer per dienstjaar een derde van zijn maandsalaris. Vanaf het tiende dienstjaar ontvangt de werknemer een half maandsalaris per dienstjaar.

Ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid
Ook in het geval van langdurige (volledige) arbeidsongeschiktheid bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer als het dienstverband op uw initiatief eindigt. De kosten van re-integratieverplichtingen en kosten van loondoorbetaling bij ziekte kunnen niét op de transitievergoeding in mindering kunnen worden gebracht. Overigens kunnen werknemers die met pensioen zijn of gaan, geen aanspraak maken op de transitievergoeding.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven