Sportwerkgever

Relatiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen

Relatiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen

Als werkgever kunt u een relatiebeding overeenkomen met uw werknemer om te voorkomen dat die werknemer uw netwerk na afloop van het dienstverband inzet voor zichzelf of bij een concurrent. De wijze waarop dit beding wordt overeengekomen is bepalend voor de geldigheid ervan. De Hoge Raad heeft recentelijk in zijn uitspraak van 3 maart 2017 beslist dat het relatiebeding schriftelijk moet worden overeengekomen.

ARNHEM - 9 april 2017

De uitspraak van de Hoge Raad had betrekking op een relatiebeding dat nader was uitgewerkt in een personeelsreglement. Het personeelsreglement werd vervolgens verklaard onderdeel uit te maken van de arbeidsovereenkomst waarmee de werknemer schriftelijk akkoord was gegaan. Uiteindelijk is de Hoge Raad in deze zaak van oordeel dat het in de arbeidsovereenkomst algemeen verwijzen naar een personeelsreglement niet genoeg was om het relatiebeding geldig te laten zijn.

Relatiebeding in arbeidsvoorwaarden
Aan het schriftelijk overeenkomen kan ook zijn voldaan als het relatiebeding is opgenomen in arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in een ander document dan het document dat de werknemer heeft ondertekend. In dat geval moet zijn voldaan aan één van de twee volgende vereisten:
  • de arbeidsvoorwaarden zijn als bijlage bij het ondertekende document gevoegd en in dat document is naar die arbeidsvoorwaarden verwezen, of
  • de werknemer heeft in het ondertekende document uitdrukkelijk verklaard dat hij instemt met het relatiebeding.
Het is dus van groot belang om er als werkgever voor te zorgen dat een relatiebeding goed en duidelijk is geformuleerd én dat het schriftelijk wordt overeengekomen. Als dat niet of niet op de juiste wijze is gebeurd, is het beding niet geldig en staat u als werkgever met lege handen.

Modelcontracten WOS
In de modelcontracten die de WOS heeft opgesteld voor de sportsector, maakt het relatiebeding specifiek onderdeel uit van de overeenkomst. Hiermee is sprake van een geldig relatiebeding.

Bron: BDO Nederland

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven