Sportwerkgever

Informeer zieke medewerker tijdig over de mogelijkheden

Informeer zieke medewerker tijdig over de mogelijkheden

Is uw medewerker al langere tijd ziek is en komt hij binnenkort in aanmerking voor een WIA-uitkering? Dan kan hij onder bepaalde voorwaarden recht hebben op premievrije pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidspensioen. De hoogte hangt af van de hoogte van het salaris en de mate van arbeidsongeschiktheid.

ARNHEM - 10 april 2017

Informeer uw medewerker tijdig over de mogelijkheden en rechten die hij heeft. PFZW, het pensioenfonds van de georganiseerde sport, heeft informatie hierover op een rijtje gezet.

Premievrije pensioenopbouw
Als uw medewerker straks een WIA-uitkering ontvangt, kan hij onder bepaalde voorwaarden recht hebben op (gedeeltelijke) premievrije pensioenopbouw. Dit betekent dat er pensioen wordt opgebouwd zonder dat u en uw medewerker over dat deel pensioenpremie betalen. Dit betaalt PFZW na beoordeling op basis van het WIA-formulier en de kopie van de beslissing van UWV.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Iedereen die pensioen opbouwt bij PFZW is verzekerd voor arbeidsongeschiktheidspensioen. Of uw medewerker recht heeft op premievrije pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidspensioen, bepaalt PFZW op basis van de informatie die zij van UWV ontvangt en de salarisgegevens die u aan PFZW heeft gestuurd.

Meer weten?
Bekijk de informatie op pfzw.nl. Hier vindt u ook verwijzingen naar informatie die uw werknemer zelf kan inzien. Op sportwerkgever.nl vindt u meer informatie over (langdurig) ziekteverzuim.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven