Sportwerkgever

Meld u aan voor Werkgeverspanel buurtsportcoaches

Meld u aan voor Werkgeverspanel buurtsportcoaches

Het Mulier Instituut vormt een onderzoekspanel van combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en hun coördinatoren/werkgevers. Door het stellen van een paar korte vragen rondom een specifiek thema, worden minstens één keer per jaar de ervaringen van werkgevers van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in kaart gebracht. Uw mening is waardevol!

ARNHEM - 12 juli 2017

Met behulp van diverse peilingen kunnen op landelijk niveau ontwikkelingen worden gevolgd en kan snel worden ingespeeld op actuele vraagstukken die het werk van de buurtsportcoach en hun werkgevers raken. Thema’s zijn bijvoorbeeld goed werkgeverschap, competentieontwikkeling, aansturing en coördinatie, ontwikkeling profiel buurtsportcoaches. Van de resultaten verschijnen meerdere factsheets en een samenvatting in de jaarlijkse voortgangsrapportages van de Monitor Sport en Bewegen in de Buurt, die het Mulier Instituut voor het ministerie van VWS opstelt.

Deelnemen?
Wilt u graag uw mening geven in het panel voor werkgevers, meld u dan aan. Mocht u nog vragen over dit panel hebben, neem dan contact op met onderzoeker Jorien Slot van het Mulier Instituut: j.slot@mulierinstituut.nl, (030 721 02 20).

Wanneer?
In 2017 worden deelnemers geworven voor het panel, eind 2017 vindt een eerste peiling plaats. In 2018 en 2019 vindt minimaal één peiling per jaar plaats.

Voor wie?
Het doel is een panel bijeen te brengen van werkgevers die op verschillende wijzen betrokken zijn bij het werkgeverschap van buurtsportcoaches. Denk hierbij aan organisaties die het formeel werkgeverschap (salariëring) en/of materieel werkgeverschap (de dagelijkse aansturing) vervullen, grote en kleine organisaties (veel/weinig fte buurtsportcoaches), organisaties die op provinciaal of gemeentelijk niveau en vanuit diverse sectoren (sport, onsderwijs, welzijn, etc.) opereren.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven