Sportwerkgever

Vacature bestuurslid (penningmeester)

Vacature bestuurslid (penningmeester)

Werkgevers in de Sport (WOS) is dé werkgeversvereniging in de sector Sport & Bewegen met ruim 90 leden.
Het betreft organisaties op landelijk, regionaal, provinciaal of lokaal niveau, zoals sportbonden, provinciale en lokale sportondersteuningsorganisaties. Per direct ontstaat de vacature van bestuurslid van de WOS, er wordt gezocht naar een bestuurslid dat de rol van penningmeester op zich wil nemen (onbezoldigde functie).

ARNHEM - 2 oktober 2017

Kerntaken:

 • Tot stand brengen van innovatie op het terrein van arbeidsvoorwaarden;
 • Ontwikkelen van strategisch beleid inzake arbeidsmarktvraagstukken en overige sociaal-economische zaken van belang voor de sector sport & bewegen;
 • Adequate bediening van WOS-leden;
 • Aantrekken van nieuwe leden/doelgroepen en verbindend optreden.

Gezocht wordt:

Een kundig en strategisch bestuurder die beschikt over affiniteit en inzicht in de verhoudingen binnen de sector Sport & Bewegen en het veld van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden, die met hart voor de zaak en met maatschappelijke betrokkenheid bestuurt en die zich bewust is van de reikwijdte van de functie.

De voorkeur ligt bij een sociale en communicatieve bestuurder die de door WOS aangehangen filosofie aanhangt van ‘besturen op hoofdlijnen’. Gezien de huidige bestuurssamenstelling wordt gezocht naar een vrouwelijke kandidaat die de rol van penningmeester op zich wil nemen. Kennis van en ervaring met jaarrekeningen en jaarverslaggeving (verenigingen en bedrijven) is vereist.

Competenties:

 • Bindende persoonlijkheid, teamplayer met een onafhankelijke opstelling;
 • Strategisch werk- en denkniveau, politiek strategisch en resultaatgericht;
 • Sturing kunnen geven vanuit deskundigheid en passie, waarbij kennis van arbeidsverhoudingen en interesse in sport en bewegen als belangrijke waarden worden gezien;
 • Juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand kunnen bewaren: inspirerend, motiverend, maar ook vasthoudend en koersvast;
 • In staat zijn om de WOS bij gelegenheid adequaat te vertegenwoordigen;
 • Goede communicatieve en netwerkvaardigheden, kennis van financieel management;
 • Het vermogen hebben om het beleid van de vereniging en het functioneren van de directeur te toetsen;
 • Over verantwoordelijkheidsgevoel beschikken, zelf aanspreekbaar zijn op het handelen.

Beschikbaarheid en vergoeding:

De functie vraagt om beschikbaarheid van ten minste 8 uren per maand. Er is sprake van een onbezoldigde functie, reiskosten worden vergoed.

Procedure:

Conform de WOS-statuten draagt het bestuur de kandidaat penningmeester voor benoeming voor aan de Algemene Vergadering.  Lidorganisaties en andere geïnteresseerden kunnen op basis van de profielschets kandidaten onder de aandacht brengen bij de WOS en eventuele vragen stellen via m.bolger@partnersatwork.nl. Het WOS-bestuur polst kandidaten die aan de profielschets voldoen en doet een voordracht aan de Algemene Vergadering.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven