Sportwerkgever

Voortgang T2MIS-project

Voortgang T2MIS-project

Op 5 juli jl. kwamen de partners van het T2MIS-project bijeen om de voortgang te bespreken. Binnen het project werkt EOSE samen met drie partners uit Malta, Litouwen en de WOS namens Nederland aan een initiatief om de sport- en beweegsector te stimuleren om deel te nemen aan leermobiliteit.

ARNHEM - 26 juli 2017

Tijdens de bijeenkomst werd onder andere de afbakening van best practices binnen het T2MIS-project besproken. Overeengekomen werd dat leermobiliteit de ontwikkeling van kennis en/of vaardigheden moet impliceren en gekoppeld moet zijn aan zowel persoonlijke ontwikkeling als grotere inzetbaarheid. Elk mobiliteitsinitiatief moet concrete leerdoelstellingen bevatten en niet alleen beperkt zijn tot een verblijf in het buitenland, bijvoorbeeld om sport te spelen of ten behoeve van een (EU-gefinancierde) vergadering.

Online tool
Daarnaast hebben de partners elkaar op de hoogte gebracht van de resultaten van het deskresearch in hun land, zowel met betrekking tot beschikbare financieringsmogelijkheden als best practices. Een van de belangrijkste onderdelen van de vergadering was de eerste stap in de ontwikkeling van de online tool. De tool zal erop gericht zijn de bestaande gefinancierde leermobiliteitsmogelijkheden te delen en de kennis van dergelijke kansen binnen de sportsector te vergroten. De volgende volledige partnerbijeenkomst vindt begin september 2017 plaats.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven