Sportwerkgever

PFZW verhoogt pensioenrekenleeftijd naar 68 jaar

PFZW verhoogt pensioenrekenleeftijd naar 68 jaar

De fiscale pensioenrichtleeftijd wordt per 1 januari 2018 verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. Om aan te sluiten op de maatregelen en communicatie van de overheid, neemt Pension Fonds Zorg & Welzijn (PFZW) de pensioenrichtleeftijd over als pensioenrekenleeftijd in hun pensioenregeling.

ARNHEM - 2 augustus 2017

De pensioenrichtleeftijd is een (reken)leeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de maximaal toegestane fiscale opbouwruimte. De in dat kader maximaal toegestane opbouw- en premiepercentages zijn gerelateerd aan een pensioen dat ingaat op de pensioenrichtleeftijd. Het PFZW-bestuur besloot op 6 juli, na advies van de Pensioenraad, de pensioenrekenleeftijd per 1 januari 2018 te verhogen naar 68.

Gevolgen
De bestaande pensioenaanspraken die deelnemers tot 1 januari 2018 hebben opgebouwd, rekent PFZW actuarieel neutraal om naar de verhoogde pensioenrekenleeftijd van 68. Dit betekent dat het de bestaande aanspraken iets gaat verhogen omdat ze rekenkundig een jaar later ingaan. De totale waarde van deze aanspraken blijft hetzelfde.

Saldo
Als het opbouwpercentage en de franchise gelijk blijven, zal de nieuwe pensioenopbouw vanaf 1 januari 2018 per saldo iets dalen. De pensioenuitkering gaat namelijk rekenkundig een jaar later in. Bij een goede financiële positie, kan daar een kleine premieverlaging tegenover staan.

Maatregelen
Gezien de huidige financiële positie overweegt het bestuur van PFZW nog of er maatregelen genomen moeten worden om het herstel te vergroten. In november neemt het bestuur een besluit over de hoogte van de premie.

Pensioenrekenleeftijd en UPO
In het uniforme pensioenoverzicht (UPO) en de pensioenplanner wordt het pensioen op de reglementaire pensioenleeftijd (die is gelijk aan de persoonlijke AOW-leeftijd) getoond. Een eventuele premievrijstelling of arbeidsongeschiktheidspensioen blijft aansluiten op de persoonlijke AOW-leeftijd. In die zin heeft de verhoging van de pensioenrekenleeftijd geen gevolgen.

Bron: pfzw.nl

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven