Sportwerkgever

Competenties van de HR-professional

Competenties van de HR-professional

Wat zijn volgens HR-professionals de belangrijkste competenties waarover zij moeten beschikken? Op persoonlijke integriteit blijkt het meest een beroep te worden gedaan in het dagelijks werk. Op businesskennis juist het minst. HR-professionals zijn in de afgelopen jaren steeds minder tijd gaan besteden aan organisatieontwikkeling, maar meer tijd aan personeelsbeheer.

ARNHEM - 22 augustus 2017

De afgelopen vier jaar werkten meer dan 1.700 studenten en onderzoekers van zes hogescholen samen met meer dan 1.300 Nederlandse bedrijven om de veranderingen in de dagelijkse werkelijkheid van de HR-professional in kaart te brengen. In het onderzoek werden HR-professionals en HR-leidinggevenden gevraagd in hoeverre zij in hun dagelijkse werk een beroep doen op vijf competentiegebieden. Daarnaast werd onder andere gevraagd naar de tijdsbesteding van verschillende HR-activiteiten.

Top 5 competenties HR-professional
De belangrijkste competentie waar HR-professionals een beroep op doen is (evenals vier jaar geleden) persoonlijke integriteit. HR-leidinggevenden hebben dezelfde opvatting over de benodigde HR-competenties, al wordt bij hen vaker een beroep gedaan op hun businesskennis dan bij HR-professionals. In veel publicaties wordt juist het toenemende belang van de rol van ‘HR als businesspartner’ beschreven, waarin bredere kennis over bedrijfskundige processen belangrijk is. Tegelijkertijd past deze bevinding in het beeld dat HR-professionals minder bezig zijn met de strategie en dat de rol van HR-businesspartner in toenemende mate door de HR-leidinggevende ingevuld wordt.

De top 5:
1. Persoonlijke integriteit: wijze van omgaan met vertrouwelijke informatie, vermogen tot luisteren, betrouwbaarheid, accuratesse en integriteit.
2. HRM-vakdeskundigheid: wetskennis, inzet van beleid en instrumenten, inzicht in processen.
3. Management van veranderingen: processturing, realisatie, kennis, probleemoplossend vermogen.
4. Beïnvloedingsvermogen: leidinggeven en overtuigingskracht.
5. Businesskennis: bedrijfseconomische en informatietechnologische aspecten, strategische deskundigheid, organisatieprocessen.

Tijdsbesteding
HR-professionals zijn op veel werkterreinen actief. Zij besteden de meeste tijd aan ‘bemensen’ en ‘arbeidsvoorwaarden’ en de minste tijd aan ‘organisatieontwikkeling’ en ‘personeelsbeheer’. HR-professionals zijn in de afgelopen jaren steeds minder tijd gaan besteden aan organisatieontwikkeling, maar meer tijd aan personeelsbeheer.

Investeren
HR-professionals zouden volgens de onderzoekers op de eerste plaats stevig moeten investeren in het zo goed mogelijk uitvoeren van operationele HR-activiteiten. Het vereist -volgens de HR-professionals zelf - om te beginnen een krachtige beheersing van de competentie persoonlijke integriteit. Die hangt sterk samen met het slim navigeren tussen allerlei paradoxen waarmee HR-professionals te maken hebben: medewerkers- versus organisatiebelangen; korte versus lange termijn belangen etc. en bovendien allerlei praktische, politieke en communicatieve vaardigheden.

Bron: Tijdschrift voor HRM

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven