Sportwerkgever

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2017

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2017

In 2017 is de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 176,27 euro netto per medewerker. UWV betaalt dit in september. In sommige gevallen gaat dit via u, de werkgever. U betaalt dit bedrag zo snel mogelijk weer door aan uw medewerker.

ARNHEM - 25 augustus 2017

U krijgt de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten tegelijk met de maandelijkse betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. In september krijgt u van UWV een brief met een bijlage. Bewaar deze goed. In de bijlage staat een overzicht van de werknemers aan wie u de tegemoetkoming betaalt.

Compensatie voor extra kosten door handicap of ziekte
De tegemoetkoming is een compensatie voor de extra kosten die iemand heeft door zijn handicap of ziekte. U kunt de tegemoetkoming krijgen voor een of meer van uw medewerkers. Deze tegemoetkoming is voor mensen:
  • met een WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering;
  • die ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn of recht hebben op hulp om werk te vinden, te behouden of om te studeren.
Niet vermelden op de loonstrook en jaaropgaaf
U hoeft de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten niet te vermelden op de loonstrook of de jaaropgaaf van uw werknemer. De tegemoetkoming valt namelijk onder de eindheffing en hoort niet tot het individuele fiscale loon of het verzamelinkomen van de uitkeringsgerechtigde. Daarom hoeft de uitkeringsgerechtigde werknemer er geen loonbelasting of inkomstenbelasting over te betalen. Bekijk ook de extra informatie over de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2017.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven