Sportwerkgever

Vakbonden komen niet tot concrete afspraken over verbetering en vernieuwing arbeidsmarkt

Vakbonden komen niet tot concrete afspraken over verbetering en vernieuwing arbeidsmarkt

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben laten weten dat het de ondernemersorganisaties niet is gelukt tot een centraal akkoord te komen met FNV, CNV en VCP. Al een aantal maanden lang probeerden deze partijen overeenstemming te vinden over belangrijke dossiers zoals de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, zelfstandigen zonder personeel en pensioen.

ARNHEM - 10 september 2017

Inzet van de ondernemersorganisaties was en blijft dat werkgevers weer gemakkelijker mensen voor onbepaalde tijd in dienst kunnen nemen. Tegelijk is er de urgentie om de arbeidsmarkt aan te passen aan de eisen en ontwikkelingen van de 21ste eeuw. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, noemt de uitkomst van het overleg betreurenswaardig. “Op korte termijn liggen er knelpunten die echt opgelost moeten worden om ondernemers weer in staat te stellen mensen aan te nemen. Op de lange termijn moeten we ervoor zorgen dat mensen goed geëquipeerd zijn om de veranderingen in de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw op te vangen. Die uitdagingen blijven er liggen. Het zou goed zijn om deze samen op te pakken, samen ook met het nieuwe kabinet.”

Loondoorbetalingsplicht
De ondernemersorganisaties hebben in de SER concrete voorstellen gedaan om de acute problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken, zoals aanpassingen van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de Wet werk en zekerheid.

Duidelijkheid voor zzp'ers
Misstanden met 'flex' moeten worden bestreden, vinden de werkgevers, maar flexibele arbeidsrelaties zijn niet meer weg te denken. Dat geldt eveneens voor zzp’ers. De ondernemersorganisaties willen duidelijkheid voor zzp-ers en hun opdrachtgevers, maar geen maatregelen die hen het leven zuur maken. Zij hebben in de SER voorstellen gedaan voor een vervanging van de Wet DBA en een regeling voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Meer nodig dan reparatie
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland benadrukken in een brief aan formateur Gerrit Zalm dat voor de arbeidsmarkt van nu meer nodig is dan alleen reparatie van bestaande wetgeving. De organisaties hadden met de bonden graag afspraken gemaakt over een vernieuwende aanpak van vraagstukken zoals een leven lang ontwikkelen, de tekorten aan technisch opgeleiden en de werkkansen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze vraagstukken vragen om een gezamenlijke inzet van kabinet en sociale partners.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven