Sportwerkgever

Aanbod dienstverlening personeels- en salarisadministratie, (juridische) HR-ondersteuning/advies

Aanbod dienstverlening personeels- en salarisadministratie, (juridische) HR-ondersteuning/advies

In vervolg op de eerdere berichtgeving van het Transitieteam NLSport informeren we u hierbij over een ondersteuningsaanbod voor salaris- en personeelsadministratie, juridische en HR-ondersteuning.

ARNHEM - 27 oktober 2017

Mede als gevolg van de sluiting van het Huis van de Sport en de beëindiging van de dienstverlening salarisadministratie door de KNVB, heeft een aantal bonden op korte termijn behoefte aan een nieuwe vorm van ondersteuning. De WOS en NOC*NSF hebben in het kader van het lopend onderzoek naar het instellen van een shared services HR geconcludeerd dat een tijdelijke oplossing voorhanden is.

Salaris- en personeelsadministratie
Sportkader Nederland verzorgt ruim 35 jaar de salaris- en personeelsadministratie voor sportorganisaties. Dat betreft verzorging van de loonverwerking, waaronder afdrachten, belasting en premies, opmaak van loonstroken en jaaropgaven, verzorging van de belastingaangiften en aansluiting op de klantenportal voor onder andere inzage in de personeelsgegevens, facturen, mutaties en het eenvoudig regelen van alle zaken. Een aanbod dat wij graag onder de aandacht brengen van alle WOS-leden. Temeer daar deze samenwerking goed past in de geest van het convenant voor samenwerking tussen WOS en Netwerk in de Sport ter versterking van de sector sport en bewegen. Bovendien zal de transitie van de administratie eenvoudig kunnen verlopen omdat Sportkader Nederland vanaf 1 januari 2016 ook is overgegaan naar AFAS. De bonden kunnen zelf in overleg treden met Sportkader Nederland over de gewenste dienstverlening. In de pdf Specificatie dienstverlening kunt u de diensten met bijbehorende prijzen terugvinden.

Contactpersoon Sportkader Nederland
U kunt contact opnemen met Govert van Iterson, manager Sportkader Nederland via telefoonnummer 023-205 5040 of via email: gvaniterson@sportkadernederland.nl.

Juridische en HR-ondersteuning/-advies
De juridische en HR-ondersteuning en -advisering is de core business die de WOS haar leden al aanbiedt. Bonden die op dat gebied meer wensen hebben, kunnen door de WOS goed en op tijd geholpen worden. Voor onder andere ondersteuning/advies bij het opstellen van functiebeschrijvingen, functiewaardering en arbeidsovereenkomsten kunt u bij de WOS terecht. Tevens biedt de WOS mooie mantels met onder andere ziektekostenverzekeringen via Zilveren Kruis en arbodienstverlening voor ondersteuning bij ziekteverzuim en het arbobeleid. Voor werving en selectie van nieuw personeel kunt u als lid kosteloos uw vacature laten plaatsen op www.werkenindesport.nl. In de pdf 'Specificatie dienstverlening' is de dienstverlening van de WOS opgenomen die refereert aan dit onderwerp. Natuurlijk blijft u bij de WOS terecht kunnen voor alle overige dienstverlening waaronder: cao-uitleg en implementatie, beantwoording van algemene juridische vragen op HR gebied, ondersteuning Sport-RIE, informatie en ondersteuning bij reorganiseren etc..

Contactpersoon WOS
Voor informatie over de juridische en HR-ondersteuning kunt u contact opnemen met onze beleidsadviseur Nischa Janssen: n.janssen@sportwerkgever.nl - 06-51315659.

Wij vertrouwen erop de bonden die geïnteresseerd zijn in bovengenoemde dienstverlening een passend aanbod te doen en rekenen er op dat het een goede overbrugging vormt in de periode naar een integrale dienstverlening door het beoogde shared services HR.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven