Sportwerkgever

De WOS in Europa

De WOS in Europa

De WOS participeert in verschillende Europese projecten en levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsmarkt van de sportsector op internationaal niveau.

ARNHEM - 4 januari 2018

Hieronder volgt een kort overzicht.

Van Strategie naar Actie (S2A Sport)
Het S2A Sportproject heeft tot doel om sportmanagers in Europa (zowel betaald als vrijwilligers) te voorzien van de juiste vaardigheden voor hun functie. De uitkomsten van het project zullen bijdragen aan de opbouw van de capaciteit en de effectiviteit van sportorganisaties in Europa. Het onderzoek heeft geleid tot een vijfdaagse (pilot) trainingsweek voor sportmanagers in Finland. De pilot betrof een combinatie van lessen, uitwisseling van best practices, teamwork, casestudies en presentaties. Vijf Nederlandse sportmanagers namen deel aan de week en de WOS nam een trainingsdag voor haar rekening. De interactieve sessie met als onderwerp ‘Understanding and Developing People’ werd goed ontvangen door de deelnemers. In november heeft er een conferentie plaatsgevonden om de pilot te evalueren en om de toekomst van sportmanagers in Europa te bediscussiëren. In februari 2018 wordt dit project officieel afgesloten. Meer informatie over het S2A Sport project is hier te vinden.

A European Sector Skills Alliance for sport and physical activity (ESSA-Sportproject)
Het project richt zich op het in kaart brengen van de arbeidsmarkt in Europa en de vaardigheden die medewerkers nodig hebben in de sport- en beweegsector. Vervolgens wordt op Europees niveau een actieplan opgesteld waarin prioriteiten en aanbevelingen worden opgenomen met als doel onderwijs, training en kwalificaties daadwerkelijk te laten aansluiten bij de vraag en de vaardigheden die de sector vereist. Het project kent verschillende fases. Op dit moment zet de WOS de puntjes op de i aan het deelrapport dat de arbeidsmarkt, de ontwikkelingen in de sportsector en het onderwijssysteem beschrijft. Voor meer informatie zie hier.

Ticket to Mobility in Sport (T2MIS)
Een Europees samenwerkingsverband rondom mobiliteit. De WOS draagt bij aan de ontwikkeling van een online tool waarin medewerkers, studenten en vrijwilligers in de sportsector op relatief eenvoudige wijze hun competenties kunnen verbreden of verbeteren in een andere Europees land. Naast het verzamelen van zogenaamde best practices zal de WOS begin 2018 een bijeenkomst organiseren om de tool, die in concept gereed is, te testen. Meer informatie over T2MIS is te vinden op de T2MIS website.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven