Sportwerkgever

Nationale coördinatoren van het ESSA-Sportproject ontmoetten elkaar voor de tweede keer in Lyon

Nationale coördinatoren van het ESSA-Sportproject ontmoetten elkaar voor de tweede keer in Lyon

Op 28 november 2017 kwamen ESSA-Sport-coördinatoren bijeen in Lyon op uitnodiging van EOSE, met als doel de eerste Europese werkgelegenheids- en vaardighedenkaart voor de sport- en beweegsector samen te stellen. 37 sportprofessionals uit 19 landen nemen deel aan het overleg, waaronder een afgevaardigde van de WOS namens Nederland.

ARNHEM - 5 januari 2018

Binnen het ESSA-Sportproject (European Sector Skills Alliance for sport and physical activity) wordt een analyse gemaakt van de Europese werkgelegenheid en de benodigde competenties om de voorwaarden voor verandering te kunnen creëren.

Sociale dialoog
Aurélien Favre, EOSE executive director, gaf een introductie. Vervolgens gaf hij het woord aan de vertegenwoordigers van de sociale dialoog van de EU in de sport. Gladys Bézier, van EASE, en Amel Djemail van Uni-Europa gaven een update van de situatie tot nu toe en zorgden ervoor dat alle deelnemers wisten dat sectorale sociale dialoog een pijler van Europees bestuur blijft en dat het bedoeld is om de werkgevers-werknemers dynamiek en de relatie in de sport te reguleren.

Arbeidsmarktanalyse
Onderdeel van het ESSA-Sportproject is deskresearch gericht op een analyse van de arbeidsmarkt. Het belang van het gebruik van nationale bureaus voor de statistiek als de centrale bron van gegevens over werkgelegenheid werd benadrukt. De werkwijze van Italië in het project is een goed voorbeeld op dat vlak. Er werd overeengekomen dat het ESSA-Sport onderzoeksteam een handleiding zal ontwikkelen voor een consistente aanpak van gegevensverzameling.

Onderwijs en opleiding
Een ander deel van het deskresearch heeft betrekking op het nationale onderwijs- en opleidingsstelsel. Voor dit deel van het project is het doel om de veranderingen in het aanbod van onderwijs en opleiding naast de veranderingen op de arbeidsmarkt in kaart te brengen als basis voor overleg met de sector. Hierin zullen de statistieken minder belangrijk zijn dan de identificatie van enkele algemene patronen en uitdagingen.

Online vaardigheden
's-Middags werden de deelnemers uitgenodigd om in groepen te werken om ideeën en input van allen te verzamelen met betrekking tot de komende ESSA-Sport Online Skills Employers Survey die in 2018 zal worden gelanceerd. Het doel was om verschillende perspectieven te verzamelen voor de enquêtemethodologie. Voorgesteld werd om een steekproef per land te overwegen, rekening houdend met de omvang van de sector en de verdeling volgens de NACE-codes (code die door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend wordt aan een bepaalde klasse van economische activiteiten (al dan niet commercieel)).

Begin van een traject
Aan het eind van de bijeenkomst werden de deelnemers door EOSE-medewerkers nog eens herinnerd aan de activiteiten die moeten worden uitgevoerd als onderdeel van het door de EU gefinancierd project. ESSA-Sport is het begin van een traject om de opleiding en kwalificaties te hervormen en te moderniseren en de beroepsbevolking te herscholen in een sport- en beweegsector die potentieel aanzienlijke economische, gezondheids- en sociale effecten heeft in de hele EU. Maar dit zal alleen worden bereikt met de betrokkenheid van vele belanghebbenden, vandaar de sleutelrol van alle partners.

Meer weten over het ESSA-Sport project? Neem dan contact op met het WOS bureau via info@sportwerkgever.nl.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven