Sportwerkgever

KNZB: "Jong en oud moet nadenken over duurzame inzetbaarheid"

KNZB: "Jong en oud moet nadenken over duurzame inzetbaarheid"

Bij de KNZB was het thema duurzame inzetbaarheid nog onbekend. Door deelname aan de Next Step en de inzet van WOS en Bewegen Werkt begint het nu steeds meer lading en nut te krijgen. “Het opent ogen en deuren”, zegt Nicole Hoogwerf.

ARNHEM - 10 januari 2018

Duurzame inzetbaarheid is een precair onderwerp, merkt Nicole Hoogwerf, directeur van de KNZB. “Het is ook niet meteen een sexy thema, maar o zo nodig. Medewerkers zijn vaak een beetje op hun hoede als je het ter sprake brengt. Maar de wereld verandert, ook onze bond. Het is goed om te kijken hoe toekomstbesten-dig je bent als medewerker en uiteraard ook als organisatie. The Next Step is een mooie eerste aanzet. Het geeft ons inzichten waarmee we in de toekomst nog veel verder moeten gaan. Het moet onderdeel worden van onze vier jaarlijkse gesprekken, die we toch al voeren vanwege de invoering van prestatiegericht belo-nen.”

Balans werk en privé
De KNZB is één van de twaalf actieve deelnemers aan The Next Step. Er hebben inmiddels diverse sessies plaatsgevonden onder leiding van Bewegen Werkt in opdracht van het arbeidsmarktfonds Samen Presteren. “Het onderwerp was nog niet eerder punt van aandacht binnen onze organisatie. We verplichten onze me-dewerkers niets, maar we sporen hen wel aan mee te doen. Vooral degenen van wie we denken dat ze het echt nodig hebben. Het levert echt iets op voor jezelf en je hoeft niet bang te zijn dat je baan in gevaar komt. Alle onderwerpen worden anoniem behandeld. Zo viel bij onze organisatie op dat er nog veel valt te verbe-teren in de balans tussen werk en privé. Veel medewerkers slapen te weinig. Maar ja, dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat er veel jonge ouders bij ons werken.” Met een lach: “Zij zouden misschien wel gebaat zijn bij een paar uurtjes slaap tijdens hun werkdag.”

Denken en praten
Het is volgens Hoogwerf een groot misverstand dat duurzame inzetbaarheid alleen speelt bij bepaalde men-sen. “Zowel oudere als jongere medewerkers moeten erover nadenken. Het zet hen echt aan het denken over hun functie. Ben je heel specialistisch bezig, dan ontstaat al snel het idee dat je niet snel herplaatsbaar bent. Al snel bleek uit de sessies dat het onderwerp iedere werknemer treft. Het is een goed bespreekbaar onder-werp.”

Jobcrafting
De bond mocht kiezen uit diverse workshops. “Wij zijn gegaan voor de thema’s werk-privé en jobcrafting. Dat laatste houdt in dat je leert je dagelijkse vaste werkzaamheden interessant en afwisselend te houden (zie het kader voor meer informatie over jobcrafting). We merken dat het heel goed is om zo’n workshop te doen, want hierdoor ben je even vier uur lang met een thema bezig en moet je er echt over nadenken. Het opent ogen en deuren.”

De juiste tools
De KNZB gaat de komende tijd volop verder met het thema. “We hebben ook nog te maken met een verhui-zing, dus de sessies voor leidinggevenden komen later. Bewegen Werkt is samen met de WOS aan de slag voor een mooie gespreksrichtlijn om de duurzame dialoog te volgen. Als we straks de juiste tools hebben om goede gesprekken te voeren over duurzame inzetbaarheid, dan wordt het echt een vast onderdeel bin-nen onze organisatie. Het is een kwestie van lange adem, maar zo’n onbekend thema kan daardoor echt zin-vol worden. Door er gewoon mee aan de slag te gaan, kom je vanzelf verder.”

Jobcrafting
Peter Iedema van Bewegen Werkt gaf bij de KNZB een workshop over Jobcrafting. Hij legt uit wat dit in-houdt: “Jobcrafting is letterlijk sleutelen aan je werkzaamheden om ze passend te houden. Het is relatief nieuw en erg nuttig voor iedereen. Het houdt kort gezegd in dat je kritisch en creatief kijkt naar je taken. Via een digitale portal maak je stapsgewijs een taakdiagnose en een risico- en wensenanalyse. Waar word je blij van in je werk en wat vind je minder leuk? Vervolgens kijk je individueel of in teamverband hoe je die minder leuke taken kunt oppakken. Bijvoorbeeld met technische oplossingen of via een cursus timemanagement. Jobcrafting is erg geschikt voor werknemers in de sport, want in een heel aantal gevallen voeren ze hun func-ties al heel lang uit omdat ze graag bij hun bond blijven werken. Door veranderingen past het werk soms niet meer. Door jobcrafting voorkom je dat er een misfit ontstaat. Eigenlijk is het voor iedereen nuttig om eens te kijken hoe je je werk nog mooier kunt maken en zo je employability en duurzame inzetbaarheid te verbe-teren.”

The Next Step
De sociale partners hebben duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda staan. Dit is belangrijk om de sport-sector zowel voor werkgevers als werknemers aantrekkelijk te houden. Het traject The Next Step maakt in-zichtelijk wat de behoeftes van werknemers zijn op zowel organisatieniveau als brancheniveau. Dit inzicht is noodzakelijk om beleid goed af te stemmen. Voor werkgevers wordt inzichtelijk hoe vitaal en inzetbaar hun medewerkers zijn, waar zij behoefte aan hebben en hoe ze vervolgens duurzame inzetbaarheid in de eigen organisatie inrichten. The Next Step wordt bekostigd vanuit de ESF-subsidie, het arbeidsmarktfonds Samen Presteren en Zilveren Kruis.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven