Sportwerkgever

Branchemodel ‘Inclusief werkgeven in de sport' gereed

Branchemodel ‘Inclusief werkgeven in de sport' gereed

Steeds meer werkgevers bieden werk aan medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Toch heerst er nog veel onbekendheid over de mogelijkheden. Als WOS vinden wij het van groot belang om invulling te geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, het bieden van werk aan medewerkers met een arbeidsbeperking in de sport. Vanuit de WOS hebben daarom wij daarom samen met een aantal leden het branchemodel ‘Inclusief werkgeven in de sport’ ontwikkeld, waarmee wij uw sportorganisatie inzicht bieden in de mogelijkheden en een handvat geven om hier invulling aan te geven.

ARNHEM - 9 februari 2018

De brancheaanpak is ontwikkeld door werkgeversvereniging AWVN en SBCM (sectorfonds SW); zij stimuleren arbeidsparticipatie van medewerkers met beperkingen, ofwel inclusief werkgeven. Onderdeel van de aanpak is het ‘Branchemodel Inclusief Werkgeven’; dat neemt voor u als werkgever de onbekendheid van het onderwerp weg en stimuleert u om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Onderdelen branchemodel
In dit branchemodel ziet u welke functies in de branche geschikt zijn voor mensen uit de doelgroep, met échte praktijkvoorbeelden en de financiële betekenis. Deze voorbeelden, van organisaties in de sport, zijn zo concreet mogelijk beschreven, zodat u er ook in uw organisatie mee aan de slag kunt gaan. De nodige basisinformatie helpt u, als bestuurder, directeur, manager, HR-adviseur of financiele medewerker, om met kennis van zaken mensen met een beperking te kunnen plaatsen. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
  • Waarom zou ik (meer) mensen met een arbeidsbeperking willen inzetten?
  • Hoe komen functies beschikbaar?
  • Aan welke taken of functies kan ik denken?
  • Hoe past het in het functiegebouw?
  • Welke stappen moet ik zetten?
  • Waar kan ik terecht voor kandidaten en begeleiding?
  • Wat zijn praktische voorbeelden?
Hiermee krijgt u als werkgever in de sport een snelstart in het (meer) gaan werken met mensen met een arbeidsbeperking, op uw branche en werk toegesneden. Het eindproduct laat zien welke functies in de branche geschikt zijn voor mensen uit de doelgroep, geeft concrete praktijkvoorbeelden en biedt zicht op de financiële consequenties. Het verlaagt de drempel en levert inspiratie voor inclusief werkgeven.

Branchemodel: Inclusief Werken in de sport

Wilt u aan de slag met inclusief werkgeven of heeft u andere vragen over onderwerp? Neem contact op met Marjolijn Spoorenberg via 06-51780073 of m.spoorenberg@werkgeversindesport.nl.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven