Sportwerkgever

Vernieuwd stroomschema ondersteunt u in bepalen van arbeidsrelatie

Vernieuwd stroomschema ondersteunt u in bepalen van arbeidsrelatie

Met deze tool ondersteunt de WOS u nog beter in het bepalen van de verschillende soorten arbeidsrelaties; het stroomschema is niet alleen vernieuwd, maar ook uitgebreid. Vanaf vandaag kunt u aan de hand van een digitale vragenlijst de meeste passende vorm van samenwerking met uw medewerkers kiezen. In de toelichtingen krijgt u nadere informatie over de regels, tips, voorbeelden en tot slot de modelovereenkomsten die specifiek voor de sport zijn opgesteld.

ARNHEM - 2 maart 2018

Door invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) moeten sportorganisaties en hun medewerkers zich gezamenlijk een juist en volledig beeld vormen over de wijze waarop hun samenwerking zal plaatsvinden en welke samenwerkingsovereenkomst daar het best bij past. Het stroomschema helpt bij gedachtebepaling daarover.

Overzichtelijk de keuzemogelijkheden overzien
Tevens is een placemat ontwikkeld om op overzichtelijke wijze de verschillende keuzemogelijkheden te overzien. In de placemat kunt u echter niet de toelichting bij de vragen en de uitkomsten lezen. Hiervoor is het van belang om het digitale stroomschema in te vullen. Mocht u de placemat willen uitprinten, dan is A3-formaat te prefereren.

Ondersteuning nodig of twijfelt u?
De WOS ondersteunt u graag bij het beoordelen van de arbeidsrelatie of kijkt met u mee als second opinion.

Rechtstreeks naar het stroomschema
U vindt het stroomschema onder ‘bepaal arbeidsrelatie’.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven