Sportwerkgever

Privacywet AVG door Tweede Kamer aangenomen

Privacywet AVG door Tweede Kamer aangenomen

De Uitvoeringswet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is door de Tweede Kamer aangenomen op 13 maart 2018. Deze wet bevat de regels voor de uitvoering van de verordening gegevensbescherming. Per 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de regels van deze Europese verordening.

ARNHEM - 23 maart 2018

Het conceptwetsvoorstel voor de Uitvoeringswet werd op 12 december 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Naar aanleiding van vragen van Kamerleden is het wetsvoorstel twee keer gewijzigd. Zo is de wet op onderdelen aangescherpt en zijn de bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (SP) verduidelijkt. De AVG vervangt dan de huidige privacywet Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG moet de bescherming van persoonsgegevens in de lidstaten harmoniseren. Nu het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, moet de Eerste Kamer nog goedkeuring verlenen. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 3 april 2018.

Voorlichting en bijsturing
Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker gaf in het debat aan dat de AP de eerste jaren vooral zal inzetten op voorlichting en bijsturing. De AP grijpt het eerste jaar niet onmiddellijk naar het zwaarste middel dat de nieuwe privacywet AVG biedt, mits er geen sprake is van opzettelijke of ernstige misstanden. Ook lanceert de AP een digitale regelhulp waarmee organisaties kunnen checken of zij voldoende zijn voorbereid op de nieuwe privacywet.

Sport & privacy
Om werkgevers in de sport voor te bereiden op de nieuwe privacywetgeving organiseerde de WOS onlangs al enkele praktische werksessies waarin deelnemers op weg werden geholpen. Lees verder voor een uitgebreid verslag van de werksessie ‘Privacy, aan de slag’.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven