Sportwerkgever

Uw werknemers straks recht op een derde jaar WW?

Uw werknemers straks recht op een derde jaar WW?

Namens sociale partners heeft de WOS de benodigde stukken aangeleverd bij de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW), hetgeen betekent dat uw werknemers binnenkort mogelijk recht hebben op een aanvullende uitkering bij werkloosheid of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

ARNHEM - 20 april 2018

Het kabinet heeft met ingang van 1 januari 2016 de opbouw en de duur van de WW- en de loongerelateerde WGA-uitkering verkort. Op landelijk niveau hebben werkgevers en werknemers afgesproken om deze versobering te repareren in cao’s. Ook sociale partners (FNV Sport en Bewegen, De Unie, CNV Vakmensen en de WOS) hebben als onderdeel van de huidige cao-afspraken invulling gegeven aan de reparatie.

Wat betekent dit voor u als werkgever?
In de Informatiebrief werkgevers vindt u deze en meer informatie voor u als werkgever over wat de reparatie betekent voor uw organisatie, en in de Informatiebrief werknemers vindt u een voorbeeldbrief die u kan gebruiken om uw werknemers te informeren. Verder vindt u meer informatie op de website www.spaww.nl en kunt u voor vragen terecht bij de WOS.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven