Sportwerkgever

Innovatieve producten om ontwikkeling van sportmanagers in Europa te ondersteunen

Innovatieve producten om ontwikkeling van sportmanagers in Europa te ondersteunen

De S2A Sport-partners sloten het door de EU gefinancierde project af met een reeks innovatieve producten waarmee de ontwikkeling van sportmanagers in de sport in Europa ondersteund kan worden. De WOS nam namens Nederland deel aan het project.

ARNHEM - 24 april 2018

"Het verbeteren van vaardigheden voor sportmanagers en -administratie in Europa is een cruciaal proces in de ontwikkeling en professionalisering van de hele sportsector, en we zouden trots moeten zijn dat we een pioniersrol hebben gespeeld in het realiseren van innovatieve output tijdens het S2A-Sport-project. De belangstelling van de sector is duidelijk aangetoond en we hebben samen een solide basis ontwikkeld. Het is nu tijd voor ons allemaal om te werken aan de volgende stappen op weg naar duurzaamheid en toekomstige acties!" Met deze boodschap sloten de S2A Sport-partners het 30-maanden door de EU gefinancierde project af.

De producten
Tijdens het project is het EOSE 7-stappenmodel geïmplementeerd en werd een duidelijke oproep tot actie gedaan om degenen die werkzaam zijn in de sport of vrijwilligerswerk met de juiste vaardigheden en kennis uit te rusten. De partners zijn dan ook verheugd om alle belanghebbenden in de sportsector de reeks van innovatieve en interactieve rapporten over de sport te brengen, die in samenhang met elkaar of als afzonderlijke documenten kunnen worden gelezen. De rapporten zijn hier te vinden:

  • Een onderzoeksrapport waarin de arbeidsmarktsituatie, trends en perspectieven voor de sport in Europa worden beschreven met gedetailleerde gegevens en inzichten die bevestigen dat sportorganisaties de afgelopen jaren in een complexere omgeving hebben gewerkt die de vraag naar hooggeschoolde en flexibele werknemers impliceert .
  • De gerelateerde beroepskaart voor de sport, die gebruik maakt van beschikbare gegevens over de achtergrond, organisaties, personeel en belangrijke drivers in de sport om een ​​breed referentiekader te bieden.
  • De Occupational Descriptor die de belangrijkste beroepstaken, activiteiten en verantwoordelijkheden die verband houden met de rol van sportbeheerder identificeert en informatie biedt over voortdurende professionele ontwikkeling, kansen voor promotie en loopbaanontwikkeling.
  • De functionele kaart die voortbouwt op het concept van functionele analyse en een grafische weergave presenteert van de belangrijkste functies die werden geïdentificeerd als onderdeel van het in kaart brengen van het gebied sportbeheer.
  • De gedetailleerde branchegerichte beroepsnormen die de prestatienormen specificeren en de precieze kennis en vaardigheden definiëren die sportbeheerders nodig hebben om effectief te presteren.
  • Het corresponderende handboek van het trainingsprogramma, dat een eerste leidraad biedt met betrekking tot de ontwikkeling van onderwijs- en opleidingsmogelijkheden in sportbestuur (inclusief essentiële elementen die in aanmerking moeten worden genomen, zoals leerresultaten, accreditatie en gebruik van beroepsnormen bij het ontwerpen van training, beoordeling, levering en lesgeven ).
  • De gids voor kwaliteitsborging en duurzaamheid die kwaliteitsborging bespreekt in verschillende aspecten van het onderwijs, evenals de concepten van accreditatie en goedkeuring en duurzaamheidsstrategieën onderzoekt inclusief doelgroep, gebruik en voordelen van de S2A Sport-outputs.


Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven