Sportwerkgever

UWV Uitvoeringsregels ontslag op onderdelen aangepast

UWV Uitvoeringsregels ontslag op onderdelen aangepast

De UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en de UWV Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO) zijn sinds 1 augustus op onderdelen aangepast. Een beknopt overzicht van de wijzigingen.

ARNHEM - 4 september 2018

De UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en de UWV Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO) bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag. Daarnaast bevatten de Uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe UWV deze regels toepast en welke informatie de werkgever bij de ontslagaanvraag moet voegen.

Nieuwe versies
De laatste versie van de UBE en ULAO dateert van 1 juli 2016. Sinds de inwerkingtreding van de Uitvoeringsregels versie juli 2016 is het Burgerlijk Wetboek gewijzigd, is een aantal rechtsvragen door de Hoge Raad beantwoord en is gebleken dat er in de praktijk behoefte is aan een uitbreiding van de nadere toelichting hoe de regels bij een ontslagaanvraag moeten worden toegepast.

De wijzigingen zijn verwerkt in een nieuwe versie van de UBE en ULAO (augustus 2018) die de versies van juli 2016 vervangt. De gewijzigde regelgeving en de nadere toelichting zijn in de nieuwe versies opgenomen.

De nieuwe uitvoeringsregels zijn als pdf-bestand te downloaden op de site van het UWV: Omdat de wijzigingen niet de onderliggende wet- en regelgeving betreffen, is in overgangsrecht niet voorzien. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor reeds ingediende ontslagvergunningsaanvragen.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven