Sportwerkgever

Geen grens aan omvang werkgever voor compensatie transitievergoeding

Geen grens aan omvang werkgever voor compensatie transitievergoeding

Er gaat geen grens gesteld worden aan de omvang van de onderneming van een werkgever voor het aanvragen van compensatie van de transitievergoeding. Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de compensatieregeling erop gericht de cumulatie aan kosten voor werkgevers bij ziekte van de werknemer weg te nemen. De cumulatie aan kosten bestaat bij iedere werkgever, niet alleen bij kleine werkgevers.

ARNHEM - 5 september 2018

Het wetsvoorstel voor de compensatie van de transitievergoeding werd op 10 juli 2018 door de Eerste Kamer aangenomen. GroenLinks zag echter nog graag de vraag beantwoord of de compensatie voor alle werkgevers geldt of dat er een grens is voor de omvang van de werkgever om voor deze compensatie in aanmerking te komen. Minister Koolmees heeft onlangs laten weten dat de compensatie geldt voor iedere werkgever die aan de voorwaarden voldoet. De omvang van de organisatie speelt hierbij geen rol.

Kleine werkgevers
Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 is een transitievergoeding door de werkgever verschuldigd als een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Dit geldt voor alle werkgevers, en daarom ook voor MKB-werkgevers. Om werkgevers enige tijd te geven om zich op de maatregel voor te bereiden, is een tijdelijke overbruggingsregeling opgenomen die regelt dat werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben en financiële problemen hebben, de dienstjaren van werknemers voor 1 mei 2013 niet mee hoeven te rekenen voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding. Deze tijdelijke maatregel vervalt met ingang van 1 januari 2020. Hiernaast geldt voor kleine werkgevers een uitzondering voor de hogere transitievergoeding die tot 1 januari 2020 betaald moet worden aan werknemers van 50 jaar en ouder.

Compensatieregeling
Werkgevers kunnen gebruik maken van de compensatieregeling als zij een werknemer ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (daarbij rekening houdend met het opzegverbod gedurende de eerste 104 weken ziekte). De compensatieregeling houdt in dat de betaalde transitievergoeding in deze gevallen gecompenseerd kan worden tot de hoogte van de betaalde transitievergoeding of de hoogte van de loondoorbetaling bij ziekte als dit bedrag lager is dan de betaalde transitievergoeding. Ook als de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid met wederzijds goedvinden is beëindigd, kan de werkgever in aanmerking komen voor compensatie voor de betaalde (ontslag)vergoeding, gemaximeerd tot het bedrag aan wettelijke transitievergoeding.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven