Sportwerkgever

Begeleider intervisie in de sport

Begeleider intervisie in de sport

Heeft u ervaring met intervisie? En wilt u collega’s van andere sportorganisaties begeleiden in het intervisieproces - voorzitten van een bijeenkomst- zodat zij hun vraagstukken oplossen? Biedt u die reflectie en vult u aan waar nodig om iemand nieuwe inzichten mee te geven? Dan komen we graag met u in contact!

ARNHEM - 14 september 2018

Intervisie
Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Anders dan bij supervisie is er geen hiërarchische situatie waarin iemand de leiding heeft. Toch is het raadzaam om bij intervisiebijeenkomsten met een begeleider te werken. Vanuit Werken in de Sport zoeken we mensen die die rol op zich willen nemen. U biedt andere werknemers in de sport reflectie en nieuwe inzichten, en tegelijkertijd vergroot u uw eigen kennis en netwerk.

Uw rol als begeleider
Vanuit Werken in de Sport begeleiden we groepen medewerkers uit de sport bij intervisie om zo een specifiek werk- of privévraagstuk op te lossen.  Inmiddels zijn er verschillende intervisiegroepen waar medewerkers van diverse organisaties en in diverse functies elkaar coachen en vragen stellen om tot nieuwe inzichten te komen. Dit kan ook indien het een interne intervisiegroep binnen een organisatie is.  De begeleider is de persoon die de systematiek goed kent en het proces mee bewaakt. Daarna is het aan de groep zelf om invulling te geven aan de organisatie en frequentie van de bijeenkomsten.  Als begeleider zet u een sterk fundament rondom de intervisiemethodiek, zodat de groep zelf er een vervolg aan kan geven. De locatie en tijden worden in overleg met de begeleider bepaald.

Wie nemen er deel aan intervisie?
Intervisie kan voor elke werknemer in de sportwereld een meerwaarde zijn. In welke fase van uw ontwikkeling of functie u zich ook bevindt. We houden bij de groepssamenstelling zoveel mogelijk rekening met de functie en de locatie. Zo krijgt u een groep die elkaar perfect aanvult en waarbij de afspraken eerder in de agenda’s passen. Het is mogelijk dat er intervisiegroepen zijn op strategisch (directie - MT), tactisch en operationeel niveau (leidinggevenden en een aparte groep staff -middenkader), afhankelijk van de aanmeldingen en de wensen van de deelnemers.

Kosten en tijd
De functie van begeleider is vanuit vrijwillige basis en onbezoldigd. Wel worden reiskosten vergoed à € 0,19 per kilometer.  Het kost u ongeveer 3 uur van uw tijd per 2 maanden. 

Meer informatie over intervisie
https://www.werkenindesport.nl/werknemers/events/1128-intervisie-bijeenkomsten.html

Vragen en aanmelden?
Heeft u vragen of wenst u meer informatie dan kunt u zich richten tot Nischa Janssen, via info@werkenindesport.nl en telefonisch op 06-51315659. Wij proberen hierin maatgericht het vraag en aanbod te matchen.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven