Sportwerkgever

Deelname gevraagd: Europees onderzoek naar vaardigheden in de sport

Deelname gevraagd: Europees onderzoek naar vaardigheden in de sport

De sportsector is groeiende, aan verandering onderhevig en wordt steeds belangrijker in de sociale en economische toekomst van Europa. De WOS is de Nederlandse partner in het Europese project ESSA-Sport. ESSA-Sport is een project wat zich focust op de ontwikkeling van vaardigheden in de sportsector. Om inzicht te krijgen in het aanbod en de behoefte van deze vaardigheden, wordt er een vragenlijst uitgezet onder sportwerkgevers in Europa.

ARNHEM - 6 november 2018

We streven er naar om in dit project:
1. de visies van werkgevers op de actuele situatie en de uitdagingen in de sport sector in kaart te brengen, en 2. aanbevelingen te doen voor de toekomst.

Helpt u mee om werknemers in de sportsector toekomstproof te maken?

ESSA-Sport
De volledige titel van het project is European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity (ESSA-Sport). Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie onder het Erasmus+ programma en wordt gecoördineerd door het European Observatoire of Sport and Employement (EOSE). ESSA-Sport is een grensoverschrijdend initiatief voor heel Europa waaraan 18 nationale partners en 5 Europese netwerken deelnemen. Doel van het project is het verbeteren van het aanbod van vaardigheden in de sportsector. De visie van werkgevers is essentieel om het project te laten slagen. De resultaten van deze vragenlijst zullen worden gebruikt voor:
  • 28 Nationale rapportages en een actieplan met betrekking tot vaardigheden voor de sport- en beweegsector - één voor elke EU lidstaat;
  • de eerste Europese analyse van werkgelegenheid en vaardigheden in de gehele sector;
  • de eerste Europese bijeenkomst over vaardigheden in de sportsector, die in 2019 georganiseerd zal worden.
Doe mee
Het al dan niet slagen van het project is afhankelijk van uw input. Het invullen van de vragenlijst verschaft belangrijke informatie over de stand van zaken in Nederland. Uw input draagt bij aan het beïnvloeden van de voorzieningen met betrekking tot scholing en training in Nederland, met als doel ervoor te zorgen dat de sector over vaardige werknemers en vrijwilligers beschikt. Wij vragen u de vragenlijst in te vullen.

Meer informatie?
Meer weten over het ESSA-Sport project? Neem dan contact op met het WOS bureau via info@sportwerkgever.nl of lees de artikelen op onze website sportwerkgever.nl:

Nationale coördinatoren van het ESSA-Sportproject ontmoetten elkaar voor de tweede keer in Lyon
De WOS in Europa


Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven