Sportwerkgever

Minimumloon stijgt, en tijd-voor-tijd alleen nog mogelijk bij cao

Minimumloon stijgt, en tijd-voor-tijd alleen nog mogelijk bij cao

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2019. Compensatie in (betaalde) vrije tijd van over- of meerwerk (tijd-voor-tijd) is vanaf 1 januari 2019 alleen nog maar mogelijk als dat in een cao is geregeld.

ARNHEM - 9 november 2018

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019:
  • 1.615,80 euro per maand;
  • 372,90 euro per week;
  • 74,58 euro per dag.
Bekijk ook de uitgebreide tabellen met bedragen per maand, week en dag naar leeftijd en aantal uren dat de werkweek bedraagt. Over- en meerwerk
Per 1 januari 2018 geldt volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) dat werknemers over alle gewerkte uren tezamen ten minste het geldende minimumloon dienen te ontvangen (art. 13a WML). Het is dus niet zo dat voor de overuren afzonderlijk ten minste het minimumloon moet worden betaald. Compensatie in (betaalde) vrije tijd van over- of meerwerk (tijd-voor-tijd) is vanaf 1 januari 2019 alleen nog maar mogelijk als dat in een cao is geregeld. In 2018 was afwijking bij ‘gewone’ schriftelijke overeenkomst nog mogelijk. Er is wel een aantal uitzonderingen.

Wanneer is tijd-voor-tijd nog wel mogelijk is, ook als er geen cao is?
  1. Het recht op minimumloon geldt per betalingsperiode. Krijgt een werknemer per maand betaald, dan is compensatie in vrije tijd voor overuren binnen de maand waarin de overuren zijn ontstaan nog steeds mogelijk.
  2. Het recht op het minimumloon wordt bekeken over alle uren tezamen. Krijgt een werknemer meer betaald dan het minimumloon, dan is tijd voor tijd nog steeds mogelijk (of zelfs geen compensatie voor overwerk), mits de werknemer over alle uren tezamen ten minste het minimumloon ontvangt.
U kunt eenvoudig nagaan wat de mogelijkheden zijn als u geen cao heeft. Verdient een werknemer bijvoorbeeld 20 procent meer dan het minimumloon, dan kan hij 20 procent meer werken dan de overeengekomen arbeidsduur, zonder dat u daar compensatie in geld voor hoeft te geven.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven