Sportwerkgever

Pollresultaten CAO-app: Keuzebudget

Pollresultaten CAO-app: Keuzebudget

Om meer inzicht te krijgen in de wensen van werknemers in de sport stond het keuzebudget de afgelopen weken centraal in de pollvragen van de CAO-app. Gebruikers konden aangeven of en hoe vaak ze gebruik zouden willen maken van een keuzebudget.

ARNHEM - 20 november 2018

82 procent van de respondenten antwoordde volmondig ‘ja’ op de vraag of ze gebruik zouden maken van een keuzesysteem in arbeidsvoorwaarden tegenover slechts 2 procent die nee antwoordde. Hiermee wordt nogmaals bevestigd dat werknemers in de sport zeer positief staan tegenover het beschikbaar stellen van een keuzebudget. Toch gaf ook 16 procent van de respondenten aan niet te weten of ze gebruik zouden maken van een dergelijk budget. Een opvallende bevinding is de twijfel die met name de jongere generatie lijkt te hebben over de mogelijkheid van een keuzebudget gebruik te maken. Van de respondenten die twijfelen, is 33 procent jonger dan 30 jaar. Respondenten in de leeftijdscategorie 40 tot 50 jaar daarentegen twijfelen helemaal niet, terwijl je zou verwachten dat juist de jongere generatie zeer positief staat tegenover een dergelijke modernisering in arbeidsvoorwaarden.

Over frequentie van gebruik is men verdeeld
De antwoorden op de vraag met welke frequentie men gebruik zou willen maken van een keuzebudget lagen wat dichter bij elkaar. Zo gaf 44 procent van de gebruikers aan tweemaal per jaar te willen kiezen (meeste flexibiliteit) tegenover 52 procent van de gebruikers die eenmaal per jaar zouden willen kiezen. 4 procent zou slechts eenmaal per twee jaar willen kiezen (minste flexibiliteit). Binnen de groep respondenten die de voorkeur heeft voor de meeste flexibiliteit (tweemaal per jaar) is de volgende verdeling zichtbaar: 36 procent in de leeftijdscategorie 30-40 jaar; 28 procent in de leeftijdscategorie 40-50 jaar; 24 procent in de leeftijdscategorie ouder dan 50 jaar; 12 procent in de leeftijdscategorie jonger dan 30 jaar. Nagenoeg dezelfde verdeling naar leeftijd kan gemaakt worden bij de respondenten die ‘ja’ antwoordden op de vraag of ze gebruik zouden maken van een keuzebudget. Het zijn dus de respondenten in de leeftijd van 30 tot 40 jaar die de meeste behoefte hebben aan een keuzebudget met de nodige zelfregie.

Ook meedenken?
Download de CAO-app dan gratis via Google Play Store (Android) of App Store (Apple). Zet je notificaties aan om op de hoogte te blijven van alle updates. Zo heb je altijd de juiste informatie op zak!

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven