Sportwerkgever

Vakbonden wijzen eindbod CAO Sport 2019-2020 af

Vakbonden wijzen eindbod CAO Sport 2019-2020 af

Sociale partners hebben eind 2018 onderhandeld over een nieuwe CAO Sport die met ingang van 2019 zou moeten ingaan. Medio december heeft de WOS een eindbod gedaan aan de vakbonden, dat door de vakbonden na achterbanraadpleging is afgewezen.

ARNHEM - 14 januari 2019

Zowel de WOS als de vakbonden hebben het eindbod aan de eigen achterban voorgelegd ter stemming. De meeste leden van de WOS hebben gestemd, en de benodigde tweederde meerderheid voor een akkoord is ruimschoots bereikt. Echter, ontving de WOS eind vorige week helaas het bericht dat de vakbonden, na achterbanraadpleging, tegen het eindbod stemmen. Dit betekent voor dit moment géén akkoord en dus vooralsnog geen nieuwe cao. Uiteraard is dit niet het scenario wat we voor ogen hadden.

Hoe nu verder?
Ondertussen zijn wij ons aan het beraden over de te nemen procesmatige stappen. Zodra meer bekend is stellen wij u op de hoogte. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de WOS via m.audenaerde@sportwerkgever.nl.

PDF Gevolgen werkgevers afwijzing eindbod

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven