Sportwerkgever

Het E-portal verandert: kansen voor uw medewerkers!

Het E-portal verandert: kansen voor uw medewerkers!

Er gaat het één en ander veranderen rondom de inhoud en bekostiging van het E-portal ‘Ontwikkel jezelf!’ - de tool met wetenschappelijke testen, opdrachten en 360 graden feedback die medewerkers inzicht geeft in hun (loopbaan) ontwikkeling en talenten.

ARNHEM - 26 februari 2019

Met haar wetenschappelijk onderbouwde testen, vragenlijsten en opdrachten helpt het E-portal om medewerkers - van bij de WOS aangesloten organisaties - zelf te laten nadenken en in beweging te komen. De tool is te vinden op werkenindesport.nl.

Wat gaat er veranderen?
1. Nieuwe programma’s toegankelijk in het E-portal
Werknemers van sportorganisaties die aangesloten zijn bij de WOS kunnen vanaf heden tot en met 31 maart 2019 kosteloos gebruik maken van twee nieuw ontwikkelde programma’s: een arbeidsmarktwaardescan en een talentenscan. Laat uw medewerkers deze kans benutten en aan de slag gaan met hun ontwikkeling! Door met hen het gesprek te voeren over de uitkomsten, krijgt u een beter inzicht in uw menselijk kapitaal en de mogelijkheden van uw medewerkers voor nu en in de toekomst.

APQ (Arbeidsmarkt Positie Quotiënt)
Kantoor WOSMet dit programma krijgt uw medewerker inzicht in zijn arbeidsmarktwaarde. Vragen zoals: ‘Wat zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt? Hoe lang duurt het als ik een andere baan zou moeten vinden? Wat kan ik doen om mijn positie op de arbeidsmarkt te verbeteren?’. Het APQ-programma combineert informatie over de arbeidsmarkt met inzicht in de persoonlijke situatie en kansen van uw medewerker. Zo weet uw medewerker na het invullen van de vragen wat hij of zij waard is op de arbeidsmarkt en wat hem/haar te doen staat om deze te versterken.

Mijn Kracht
Kantoor WOSMet dit programma krijgt uw medewerker inzicht in zijn unieke krachten en vragen als: ‘Hoe kan ik mijn krachten en potentieel nog meer benutten?, Welke werkzaamheden en projecten passen het beste bij mij?, Wat is mijn toegevoegde waarde voor de organisatie?’ In het Kracht-programma doet men zelfonderzoek aan de hand van vragenlijsten, opdrachten en een 360-krachtanalyse. Zo weet uw medewerker waar deze goed in is, wat hem of haar motiveert en weet deze feedback aan anderen te vragen en leert deze zichzelf te presenteren aan anderen.


2. Financiering van het E-portal stopt
Omdat sociale partners de ontwikkeling van medewerkers en de dialoog tussen werkgevers en werknemers van belang vinden, werd het E-portal de afgelopen drie jaar bekostigd door het arbeidsmarktfonds Samen Presteren. Het arbeidsmarktfonds heeft echter als doel alleen producten en diensten te financieren in de startfase, teneinde deze van de grond te krijgen en aan te jagen. De termijn van de startfase is verstreken en de financiering van het E-portal stopt per 31 maart 2019.

Gebruikmaken van en toegang tot de testen
Tot en met 31 maart 2019 kunnen uw medewerkers kosteloos gebruik maken van deze testen en vragenlijsten. Medewerkers die gebruik maken van het E-portal ontvangen voor 31 maart nog een reminder om de eerdere testresultaten en eindpresentatie van de programma’s te bewaren. Dit door de pdf’s te downloaden en op te slaan op hun eigen devices, zodat zij hier altijd toegang toe hebben en houden. We hebben voor u een tekst opgesteld, zie bijlage 1 ‘Tekst E-portal voor medewerkers’. We verzoeken u deze tekst met uw medewerkers te delen om hen te attenderen op deze mogelijkheid.

En na 31 maart?
Na deze datum kan alleen tegen betaling toegang verkregen worden. Zoals hierboven aangegeven ontvangen de medewerkers die gebruik maken van het E-portal vóór 31 maart van ons nog een reminder. Na 31 maart stopt de toegang. U kunt uw medewerkers toegang blijven bieden tot dit mooie portaal door dit als werkgever zelf te bekostigen.

Aanbod eelloo - WOS
We geloven in het instrument als onderdeel van de dialoog tussen werkgever en werknemer en hebben daarom met de ontwikkelaar 'eelloo' gunstige afspraken gemaakt voor onze leden. Zie bijlage 2 ‘Collectief aanbod dienstverlening eelloo’. Indien u het E-portal na 31 maart beschikbaar wilt blijven stellen voor uw medewerkers kunt u van dit aanbod gebruik maken.

Bijlagen
Meer informatie en vragen?
Wilt u meer informatie of gebruikmaken van de producten van eelloo en heeft u resterende vragen, neem dan contact op met:

Contactpersoon WOS Nischa Janssen E: n.janssen@sportwerkgever.nl T: 06 5131 5659

Contactpersoon eelloo Inge van Nispen E: i.nispen@eelloo.nl T: 06 2464 2164

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven