Sportwerkgever

Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers

Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers

Om werkende vijfenveertigplussers de regie over hun loopbaan te geven, is het van belang dat zij (blijven) nadenken over hun verdere loopbaan en over wat zowel obstakels als mogelijkheden zijn om werkend hun pensioenleeftijd te bereiken. Het Ontwikkeladvies moet deze groep de regie over hun loopbaan geven en handvatten om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren.

ARNHEM - 11 maart 2019

U kunt uw werknemers die vijfenveertigplus zijn wijzen op de mogelijkheid om een gratis Ontwikkeladvies te krijgen. Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor 600 euro subsidie aanvragen.

Voor wie?
Het Ontwikkeladvies is beschikbaar voor vijfenveertigplussers die gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam zijn. Vijfenveertigplussers die al werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen niet deelnemen.

Wat houdt het Ontwikkeladvies in?
Bij het Ontwikkeladvies zal de loopbaanadviseur de deelnemer individuele begeleiding geven van minimaal vier contacturen of 3 uur individuele begeleiding gecombineerd met een groepsbijeenkomst van minimaal 2 uur. Hierbij worden de volgende onderwerpen besproken:
  • situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de deelnemer;
  • persoonsprofiel van de deelnemer;
  • toekomstoriëntatie;
  • waar advies te krijgen is over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en welke mogelijkheden en (financiële) voorzieningen beschikbaar zijn om de noodzakelijke plannen uit te voeren.
Het eindproduct van deze begeleiding is een persoonlijk Ontwikkelplan. Hierin staat kort en bondig een aantal acties beschreven die de deelnemer op de korte en/of de lange termijn kan inzetten om zijn mogelijkheden om aan het werk te blijven tot aan zijn pensioen te vergroten. Daarbij is het van cruciaal belang dat de loopbaanadviseur voldoende kennis heeft van de sector en de onder andere door sociale partners beschikbaar gestelde voorzieningen.

Subsidie voor Training aan Leidinggevenden
De rol van de leidinggevenden van de doelgroep is van groot belang. Zij moeten bewust zijn van hun eigenbelang en verantwoordelijkheid bij het creëren van een veilige en stimulerende omgeving voor werknemers om na te denken over de langere termijn loopbaan en werksituatie. Daarom is er, naast het Ontwikkeladvies voor werknemers, ook een training mogelijk voor leidinggevenden. Hierbij kunnen zij meer kennis krijgen over hoe zij hun werknemers kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun toekomstige loopbaanwensen.

De training is gericht op de manier waarop de leidinggevende de werknemer kan ondersteunen in zijn loopbaanwensen. De leidinggevende wordt dan beter toegerust om het gesprek met de werknemer aan te gaan over de ontwikkeling van diens loopbaan op lange termijn. De subsidie voor individuele trainingen met leidinggevenden bedraagt 300 euro. De subsidie voor groepstrainingen (groepen van minimaal drie en maximaal tien deelnemers) bedraagt 900 euro.

Looptijd
De Subsidieregeling loopt van 5 december 2017 tot uiterlijk 10 januari 2020 17:00 uur. In deze periode kan subsidie aangevraagd en verkregen worden, zolang het subsidieplafond nog niet bereikt is. Wilt u weten hoeveel subsidie er nog over is? Dat kunt u zien via deze link.

Bijlagen:
Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers - Tijdelijke subsidiemogelijkheden voor loopbaanadviseurs
Vragen en antwoorden over de subsidie ontwikkeladvies vijfenveertigplussers


Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven