Sportwerkgever

18 april stakeholdersbijeenkomst: competenties voor Nederlandse en Europese Sport

18 april stakeholdersbijeenkomst: competenties voor Nederlandse en Europese Sport

Hoe ziet de arbeidsmarkt in de sector sport eruit? Hoeveel mannen, vrouwen zijn er werkzaam, wat is de gemiddelde leeftijd? Trekken we makkelijk de juiste werknemers aan, of is het zoeken naar een speld in een hooiberg? Welke kennis en vaardigheden hebben werknemers nodig, en sluit het huidige opleidingsaanbod in Nederland daarbij aan? En, als we de juiste mensen hebben gevonden, hoe behouden we ze dan? Is de invoering van een competentiepaspoort een oplossing, of zijn er andere oplossingen voorhanden? Benieuwd en denk je graag mee, dan zien we je graag op 18 april 2019.

ARNHEM - 27 maart 2019

Enquête
Eerder is een enquête gehouden in het kader van het Europese project ESSA-Sport. Het doel hiervan was informatie te vergaren ten aanzien van de actuele situatie in de sector sport in Nederland en om de uitdagingen in de sector in kaart te brengen. Ondertussen is de enquête gesloten en worden de resultaten geanalyseerd. Er zijn in Europa bijna 4.000 reacties binnengekomen. Wij zijn er trots op dat ook Nederland een substantiële bijdrage heeft geleverd.

Stakeholdersbijeenkomst
Op 18 april a.s. vindt een stakeholdersbijeenkomst plaats waarin wordt gediscussieerd om de stand van zaken in Nederland en Europa, onder andere aan de hand van bovengenoemde vragen en de uitslagen van de enquête, met elkaar te bespreken. Dit met als uiteindelijke doel om aanbevelingen te doen om de sector sport -op sociaal en economisch level- in Nederland en in Europa te versterken.

Praktische informatie
Datum: Donderdag 18 april 2019
Aanvangstijd: 14.00 - 16.00 uur (welkom met koffie en thee)
Locatie: 'De Weerelt', Orteliuslaan 1041 in Utrecht

Parkeren
Parkeergelegenheid voor bezoekers bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw DeWeerelt aan de Janssoniuslaan, schuin tegenover het gebouw van Annatommie. Graag aanmelden bij de intercom voor de slagboom, waarna je toegang krijgt tot de parkeerplaats. (Als deze vol is, dan is de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid bij P&R Papendorp aan de Mercatorlaan).

Aanmelden
Je kunt je tot uiterlijk 11 april as. aanmelden voor de bijeenkomst via Competenties voor de Nederlandse en Europese Sport waarna je een deelnamebevestiging ontvangt.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven