Sportwerkgever

De nieuwe Functieniveaumatrix staat online!

De nieuwe Functieniveaumatrix staat online!

De functieniveaumatrix (verder: FNM) is een hulpmiddel voor sportorganisaties om hun functies in te delen. De oude FNM was aan vernieuwing toe. In de loop der jaren is een aantal nieuwe functies in de sector ontstaan en veel beschrijvingen voldeden niet meer.

ARNHEM - 14 mei 2019

In de nieuwe functieniveaumatrix (FNM) worden functies op een andere, modernere manier beschreven dan u gewend bent. In vergelijking met de oude FNM ligt nu de nadruk meer op het resultaat dat per verschillende activiteit moet worden behaald (wat moet ik bereiken?) in plaats van welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden (wat moet ik doen?). Daarnaast zijn loopbaanpaden voor werknemers meer inzichtelijk gemaakt door middel van Niveau Onderscheidende Kenmerken (NOK’s). Tot slot is er een aantal nieuwe functies toegevoegd.

Wat betekent dit voor u als werkgever?
In principe niets: de nieuwe FNM als instrument is vergelijkbaar met de ‘oude’ versie. Echter, als u aan de slag wil met een nieuw functiehuis of een nieuwe medewerker aanneemt, dan is er nu een geactualiseerd functiehuis dat aansluit bij de ontwikkelingen in de sector. De nieuwe referentiefuncties zijn kaderstellend, en bieden handvatten voor werkgevers en werknemers om de inhoud van de functie te bepalen.

Géén consequenties voor de indeling/ beloning
De geactualiseerde referentiefuncties (en benamingen) komen niet geheel overeen met de benamingen en de inhoud van de oude FNM, oftewel de oude functies komen niet een op een terug in de nieuwe FNM. Dit heeft geen consequenties voor de indeling/ beloning. Alle functiebeschrijvingen in de geactualiseerde FNM zijn namelijk, net als voorheen, gewaardeerd met de Integrale Functie-Analysemethode (IFA). De actualisatie van de referentiefuncties in de FNM leidt dus niet automatisch tot een andere indeling van de functies binnen uw organisatie. Als de functies in het verleden correct zijn gewaardeerd en de functie-inhoud niet significant is gewijzigd, dan blijven de functies in dezelfde functiegroep en de daaraan gekoppelde salarisschaal: de waarderingsmethode is immers niet gewijzigd.

Informatie en workshops
Voor meer informatie over het beschrijven en waarderen van functies, de toepassing van de FNM en de mogelijkheden tot bezwaar, verwijzen wij u graag naar www.sportwerkgever.nl/fnm. Om meer inzicht te krijgen in de geactualiseerde FNM, het beschrijven en indelen van functies, bieden wij op maandagmiddag 27 mei 2019 en donderdagochtend 4 juli 2019 een gratis workshop aan. U bent van harte uitgenodigd en kunt zich aanmelden via dit formulier.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Aarzel niet om bij vragen en/of opmerkingen contact op te nemen met de WOS via 026-4834450 of info@sportwerkgever.nl.

Nieuwsarchief

Nieuws

Nieuwsbrieven