Sportwerkgever

Praktische zaken omtrent lidmaatschap

Wat verwachten wij van u?

Uw bijdrage in goed werkgeverschap door het toepassen van de CAO Sport. Indien u deze toepast, kunt u lid worden van de WOS.

Contributie

De WOS heeft geen winstoogmerk. Ze maakt haar dienstverlening mogelijk op basis van de lidmaatschapsgelden. Werkgevers dragen naar omvang een bijdrage in de contributie. De contributie bedraagt een percentage van de loonsom.

U betaalt:

  • 0,60% over de eerste € 4.537.802
  • 0,10% over € 4.537.802 – € 9.075.604
  • 0,05% over het resterend deel van de loonsom.

De minimum te betalen contributie bedraagt € 500.

Daarnaast betaalt u een jaarlijkse werknemersbijdrage van € 11,11 (voor 2019) per werknemer en de jaarlijkse bijdrage aan het Arbeidsmarktfonds Samen Presteren van 0,2% van de jaarloonsom. U wordt WOS-lid voor een periode van minimaal 1 kalenderjaar. Voor meer informatie klikt u op Arbeidsmarktfonds Samen Presteren.

Lidmaatschap aanvragen

Aanvragen van het WOS lidmaatschap kan via bijgevoegde brief door middel van ondertekening door een tekeningsbevoegde persoon.

Opzeggen

Het lidmaatschap kan per aangetekende brief aan de WOS worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt 6 maanden. Het lidmaatschap kan alleen tegen het einde van het kalenderjaar worden opgezegd. Zie hiervoor artikel 9 lid 3 van de WOS Statuten.

Wilt u algemene informatie, meer informatie over het lidmaatschap of heeft u vragen, neem contact op met de helpdesk of bel ons: 026 - 483 44 50.