Sportwerkgever

Privacy

De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) bedankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wij beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan de WOS wordt niet aan derden doorgegeven, tenzij u daarvoor nadrukkelijk toestemming verleent.

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van u nodig. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief wordt bijvoorbeeld uw e-mailadres opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor de nieuwsbrief. U kunt zich overigens op ieder moment desgewenst ook weer afmelden voor toezending van onze nieuwsbrief.

De WOS geeft geen informatie door aan derden
De WOS geeft geen persoonlijke informatie van haar relaties door aan derden. De verkregen gegevens worden in sommige gevallen wel gedeeld met dienstverlenende bedrijven die voor ons werken, maar deze bedrijven hebben geen toestemming om deze informatie te gebruiken of openbaar te maken tenzij noodzakelijk om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. Daarnaast vragen wij u in sommige gevallen of wij de verkregen gegevens mogen doorgeven aan de sportbond waar u bij bent aangesloten. Dit laatste doen wij alleen als u daarvoor mondeling of schriftelijk toestemming voor heeft verleent.

Wat doet de WOS ter bescherming van persoonlijke gegevens?
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Wij voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico's.

Hoe werkt de WOS zijn privacy policy bij?
Deze privacy policy kan tussentijds worden aangepast om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop wij met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze Website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de privacy policy.

Gegevens bijwerken
Als u geen informatie of e-mails van ons wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande kanalen. Als u wilt dat wij uw adresgegevens bijwerken of als u vragen heeft over de bescherming van persoonlijke gegevens of over uw persoonlijke gegevens, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

info@sportwerkgever.nl
Tel: 026 483 44 50

Arnhem, september 2010