Sportwerkgever

Werkgeverszaken

Geen enkele sportorganisatie is hetzelfde en toch is elke sportorganisatie werkgever: een sportwerkgever! Goed werkgeverschap geldt namelijk niet alleen voor sportorganisaties die betaalde werknemers in dienst hebben, het geldt ook in relatie tot zelfstandigen en vrijwilligers. Onder de andere drie kolommen op de homepage vindt u informatie om de (arbeids)relatie met uw medewerkers zo goed mogelijk te regelen. Op deze pagina vindt u informatie die gericht is op uw eigen organisatie en de arbeidsmarkt. Klikt u vooral eens op de SportwerkgeverScan, dan weet u precies hoe goed uw sportorganisatie als sportwerkgever bezig is.

Arbeidsmarktmonitor

De arbeidsmarkt in de sport is in ontwikkeling. Een mooi voorbeeld daarvan is de komst van de buurtsportcoaches bij sportverenigingen. De Arbeidsmarktmonitor Sport laat zien wie de potentiële werknemers in de sport zijn en hoe de arbeidsmarkt van de sportsector eruitziet.

Medezeggenschap

Sociale partners hebben afgesproken de medezeggenschap de komende jaren te bevorderen. Medezeggenschap is namelijk een belangrijke voorwaarde om het sociaal beleid in sportorganisaties gestalte te geven en te voorzien van voldoende draagvlak. Lees hier hoe u medezeggenschap kunt vormgeven.

SportwerkgeverScan

Met de SportwerkgeverScan kunt u zien hoe uw organisatie er op het gebied van het werkgeverschap voor staat en welke zaken nog verbeterd kunnen worden. Het invullen van de SportwerkgeverScan is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om (onderdelen van) het werkgeverschap én uw organisatie te verbeteren.

Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (WWZ) treedt in verschillende fasen in werking. Het is belangrijk om hier als werkgever aandacht aan te besteden omdat het directe gevolgen heeft voor de binnen de organisatie bestaande dienstverbanden. Hier vindt u een overzicht met de voor u relevante veranderingen.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling leidt tot een nieuwe systematiek van belastingheffing over vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. Uiterlijk per 2015 moet ook uw sportorganisatie de overstap hebben gemaakt. Hier vindt u informatie en ondersteunende materialen.

Reorganisatie

Een reorganisatie is een ingrijpende verandering die door de gehele sportorganisatie voelbaar is, terwijl de dagelijkse werkzaamheden voortgezet dienen te worden. Verwacht u te moeten reorganiseren, dan hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. De WOS helpt u graag.