Sportwerkgever

Loopbaanpaden

In de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Sport 2013 hebben de Werkgevers in de Sport (WOS) en de vakorganisaties een gezamenlijke visie vastgesteld:

Werknemers kunnen verticale en horizontale loopbaanpaden volgen. Het verticale loopbaanpad kent vijf fasen: starter, vakvolwassen, leidinggevend, manager en directeur. Aan elke fase zijn competenties gekoppeld, die de werknemer in die fase moet kunnen beheersen of waar hij aan kan werken. Ook stuurt zijn leidinggevende hierop. Het streven van de sportsector is niet om van elke werknemer een directeur te maken, maar wel om werknemers te stimuleren aan hun persoonlijke ontwikkeling te (blijven) werken en duurzaam inzetbaar te zijn. Verandering van werk hoeft dan ook niet altijd volgens het verticale loopbaanpad, maar kan ook plaatsvinden binnen dezelfde fase (horizontaal).

De sportsector faciliteert loopbaanbeleid. Dat gebeurt grotendeels op het werk, want daar vergroot de werknemer zijn kennis en ontwikkelt hij zijn competenties het meest. Daarnaast zijn tools en trainingen voor werknemers in de sport beschikbaar om zich te blijven ontwikkelen.


In 2014 is deze visie verder uitgewerkt en zijn de bestaande competenties herschikt in lijn met de opbouw in de loopbaanfasen. De bestaande competenties in de Competentiebibliotheek voor sportorganisaties zijn aan de verschillende loopbaanfasen in de sport gekoppeld. Tevens zijn er twee voorbeeld verticale loopbaanpaden geschetst. In deze presentatie kun je als medewerker meer lezen over de verschillende loopbaanfases en paden en de competenties in de sport. Uiteraard willen wij benadrukken dat wij voorbeelden van loopbaanpaden laten zien, er zijn talloze mogelijkheden denkbaar.Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk via de button rechtsonder!